/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про Державну програму приватизації (12.02.98), Детальна інформація

Тема: Про Державну програму приватизації (12.02.98)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 555
Скачати "Реферат на тему Про Державну програму приватизації (12.02.98)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
34. У випадку, коли орендарем будівлі (споруди, приміщення) за згодою орендодавця здійснені за рахунок власних коштів поліпшення орендованого об'єкта, які неможливо відокремити від відповідного об'єкта без заподіяння йому шкоди, вартістю до 25 відсотків балансової вартості будівлі (споруди, приміщення), зазначена будівля (споруда, приміщення) виставляється для продажу на аукціоні або за конкурсом. Якщо орендар не стає переможцем аукціону або конкурсу, фактична вартість здійснених поліпшень підлягає компенсації в грошовій формі. Джерелом компенсації є кошти, одержані від продажу об'єкта приватизації на аукціоні, конкурсі.

35. Державні органи приватизації приймають за власною ініціативою рішення про приватизацію об'єктів групи А, які створюються на базі державного майна підприємств, що реструктуризуються; об'єктів, щодо яких знято заборону на приватизацію у встановленому законом порядку, та інших об'єктів, що не були приватизовані.

Приватизація середніх і великих підприємств (групи Б, В, Г)

36. У 1998 році приватизація об'єктів груп Б, В і Г здійснюється шляхом продажу акцій ВАТ, створених на базі державного майна підприємств, зі збереженням передбачених законодавством про приватизацію пільг їх працівникам та особам, які мають право згідно з законодавством на пільгове придбання акцій за номінальною вартістю, та з дотриманням таких квот застосування приватизаційних паперів і компенсаційних сертифікатів:

до 60 відсотків акцій ВАТ, створених на базі об'єктів групи Б;

до 50 відсотків акцій ВАТ, створених на базі об'єктів групи В;

до 25 відсотків акцій ВАТ, створених на базі об'єктів групи Г.

В окремих випадках у разі неможливості додержання встановлених квот застосування приватизаційних паперів та компенсаційних сертифікатів під час приватизації об'єктів групи Г ці квоти можуть бути змінені за рішенням Фонду державного майна України стосовно кожного підприємства окремо.

37. Продаж акцій ВАТ, створених у процесі приватизації та корпоратизації, здійснюють державні органи приватизації, в тому числі за участю уповноважених ними юридичних осіб, шляхом:

пільгового продажу працівникам підприємств, майно яких приватизується, а також колишнім працівникам цих підприємств, які вийшли на пенсію, звільнені на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, особам, які мають право відповідно до законодавства повернутися на попереднє місце роботи на цьому підприємстві, інвалідам, звільненим у зв'язку з каліцтвом або професійним захворюванням, та працівникам, звільненим за станом здоров'я, а також працівникам соціально-культурних та оздоровчо-лікувальних закладів, що приватизуються у складі підприємств, на балансі яких вони перебувають. Порядок пільгового продажу встановлюється Фондом державного майна України;

продажу громадянам України та посередникам за приватизаційні папери та компенсаційні сертифікати через Національну мережу центрів сертифікатних аукціонів;

продажу за кошти фізичним та юридичним особам на спеціалізованих аукціонах через Національну мережу центрів сертифікатних аукціонів у порядку, що встановлюється Фондом державного майна України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Антимонопольним комітетом України;

продажу через систему біржової торгівлі згідно з правилами проведення біржових операцій та у порядку, що встановлюється Фондом державного майна України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Антимонопольним комітетом України;

продажу через позабіржові фондові торговельні системи в порядку, що встановлюється Фондом державного майна України;

продажу пакетів акцій за кошти на аукціонах, що здійснюється Фондом державного майна України та його регіональними відділеннями, в порядку, що встановлюється Фондом державного майна України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Антимонопольним комітетом України;

продажу пакетів акцій за комерційним та некомерційним конкурсами відповідно до Положення, затвердженого Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України і Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

продажу пакетів акцій на відкритих торгах (тендерах) в порядку, що встановлюється Фондом державного майна України.

Під час проведення конкурсів, аукціонів, торгів щодо майна підприємств, які віднесені в установленому порядку до таких, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, є обов'язковим подання покупцем відомостей згідно з переліком, що встановлюється Фондом державного майна України та Антимонопольним комітетом України.

38. Керівники, їх заступники, головні спеціалісти, керівники структурних підрозділів державних підприємств (у тому числі корпоратизованих), що перетворюються у процесі приватизації у ВАТ, а також колишні керівники, їх заступники, головні спеціалісти та керівники структурних підрозділів цих підприємств, які на момент проведення приватизації державного підприємства були переведені в результаті реорганізації чи за розпорядженням вищих в порядку підлеглості органів на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, що не підлягають приватизації, або перейшли на виборну посаду, а також диспетчери підприємств електроенергетики, за умови додержання відповідно до чинного законодавства строків приватизації та корпоратизації, мають право додаткового придбання за кошти акцій товариства за їх номінальною вартістю на загальну суму до п'яти відсотків статутного фонду ВАТ з відстрочкою оплати на один рік після придбання акцій працівниками підприємства. Відстрочка оплати надається за умови внесення не менше 30 відсотків вартості придбаних акцій не пізніше десяти днів після затвердження державним органом приватизації протоколу пільгового продажу. На суму відстрочених платежів нараховуються проценти за обліковою ставкою Національного банку України.

39. Приватизація орендованого державного майна здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) з урахуванням вимог цієї Програми.

40. Продаж пакетів акцій способами, визначеними пунктами 37 та 38 цієї Програми, здійснюється відповідно до плану розміщення акцій ВАТ, яким встановлюються квоти продажу кожним способом. При цьому продаж акцій кожним окремим способом може проводитись одночасно з іншими способами.

41. Продаж акцій на конкурсах здійснюється Фондом державного майна України та його регіональними відділеннями самостійно або із залученням юридичних осіб - радників, з якими державні органи приватизації укладають договори про організацію та проведення конкурсів. Добір радників здійснюється на конкурсних засадах у порядку, встановленому Фондом державного майна України.

Радником відповідно до цієї Програми визнається юридична особа (або об'єднання юридичних осіб), яка відповідно до договору з Фондом державного майна України бере на себе зобов'язання щодо надання послуг з підготовки об'єкта до приватизації, пошуку потенційних покупців та організації продажу пакету акцій.

42. Продаж акцій на відкритих торгах (тендерах) здійснюється Фондом державного майна України із залученням на конкурсних засадах уповноважених осіб з проведення торгів (тендерів).

43. З метою ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова Кабінет Міністрів України визначає перелік ВАТ, розміри пакетів акцій цих товариств, які пропонуються для продажу за гроші на фондових біржах, та строки їх продажу.

Кошти, що надійдуть на рахунок позабюджетного Державного фонду приватизації від продажу акцій зазначених ВАТ, розподіляються за напрямами:

(відсотки)

до Харківського обласного фонду ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова - 75

виконання Програми відповідно до пункту 81 - 22

відшкодування витрат, пов'язаних з продажем акцій - 3

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар