/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про Державну програму приватизації (12.02.98), Детальна інформація

Тема: Про Державну програму приватизації (12.02.98)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 550
Скачати "Реферат на тему Про Державну програму приватизації (12.02.98)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Приватизація об'єктів незавершеного будівництва (група Д)

44. Об'єкти незавершеного будівництва, включаючи законсервовані об'єкти (далі - об'єкти незавершеного будівництва), приватизуються шляхом:

продажу на аукціоні, за конкурсом - за наявності двох і більше покупців;

продажу за наявності одного покупця - безпосередньо цьому покупцеві з забезпеченням ним умов, за яких продається об'єкт.

Об'єкти незавершеного будівництва можуть вноситись до статутного фонду господарського товариства як внесок держави, з подальшою його приватизацією в порядку, встановленому установчими документами товариства та законодавством України.

45. Умовою продажу об'єкта незавершеного будівництва може бути завершення будівництва відповідного об'єкта.

46. У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта незавершеного будівництва протягом 30 календарних днів від дня опублікування переліку об'єктів, що пропонуються для продажу, державний орган приватизації приймає рішення про повторний продаж його на аукціоні, за конкурсом. При цьому можуть бути змінені умови продажу, включаючи зменшення початкової ціни, але не більше як на 50 відсотків.

47. Громадянам та юридичним особам України, які відповідно до законодавства України є покупцями об'єктів незавершеного будівництва, після сплати ними 50 відсотків вартості цих об'єктів надається розстрочка платежу на строк до п'яти років. На суму відстроченого платежу нараховуються проценти за обліковою ставкою Національного банку України.

48. У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта незавершеного будівництва, який пропонується для повторного продажу на аукціоні, за конкурсом, то з метою завершення будівництва за рішенням державних органів приватизації такий об'єкт може передаватись як внесок держави до статутного фонду господарського товариства з подальшою його приватизацією у порядку, встановленому установчими документами товариства та законодавством.

При цьому переважне право на приватизацію акцій (часток, паїв) такого господарського товариства, які є у державній власності, надається учасникам господарського товариства, до статутного фонду якого було передано об'єкт незавершеного будівництва. У разі відмови інших учасників товариства від приватизації зазначених акцій (часток, паїв), які є у державній власності, вони приватизуються у порядку, встановленому законодавством.

49. Вартість об'єкта незавершеного будівництва для продажу на аукціоні, за конкурсом, для передачі до статутного фонду господарського товариства визначається за даними балансу без врахування індексації основних фондів.

50. У разі якщо будівництво об'єкта незавершеного будівництва фінансувалося за рахунок власних коштів державного підприємства, зазначеному підприємству перераховуються 100 відсотків коштів, одержаних від приватизації цього об'єкта, за винятком коштів, витрачених на проведення приватизації.

51. У разі якщо будівництво об'єкта незавершеного будівництва фінансувалося за рахунок коштів централізованих капіталовкладень, підприємству, на території якого розташований об'єкт, перераховуються 65 відсотків коштів, одержаних від приватизації цього об'єкта.

52. У разі якщо будівництво об'єкта незавершеного будівництва фінансувалося за рахунок власних коштів державного підприємства та коштів централізованих капіталовкладень, зазначеному підприємству перераховується частина коштів, отриманих від приватизації цього об'єкта, яка відповідає його вкладу у будівництво, а також 65 відсотків залишку коштів, які отримані від приватизації об'єкта. Зазначені кошти використовуються державними підприємствами тільки на поповнення обігових коштів, технічне переозброєння виробництва, освоєння нових технологій та здійснення природоохоронних заходів.

53. Кошти, одержані від продажу об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувалися відповідно до Чорнобильської будівельної програми, за винятком витрат на проведення приватизації, перераховуються у встановленому порядку до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення.

54. Органи, що уповноважені управляти державним майном, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації щоквартально складають переліки об'єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та передають їх відповідним державним органам приватизації для прийняття рішення щодо приватизації.

Приватизація майна ліквідованих державних підприємств та

підприємств-банкрутів (група Д)

55. Майно державних підприємств, визнаних за рішенням суду банкрутами, а також майно державних підприємств, ліквідованих за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, та визначене ліквідаційною комісією для продажу, передається до Фонду державного майна України (його регіональних відділень) для подальшої його реалізації.

56. Зазначене майно передається до державного органу приватизації за актом прийому-передачі.

У разі ліквідації державного підприємства за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, акт прийому-передачі підписується головою ліквідаційної комісії, створеної цим органом, і представником державного органу приватизації.

Акт прийому-передачі майна державного підприємства-банкрута підписується головою ліквідаційної комісії, яка призначається судом, та представником державного органу приватизації.

57. Продаж зазначеного у пункті 55 цієї Програми майна здійснюється виключно на аукціонах за кошти.

Приватизація акцій (часток, паїв), що належать державі,

в підприємствах змішаної власності (група Е)

58. У разі відсутності згоди недержавних засновників (учасників) підприємств зі змішаною власністю на перетворення такого підприємства у ВАТ державна частка (пай) у цьому підприємстві приватизується шляхом продажу її на аукціоні, за конкурсом та іншими конкурентними способами продажу у порядку, встановленому законодавством України.

59. Приватизація часток (паїв, акцій), що належать державі у майні підприємств з іноземними інвестиціями, здійснюється відповідно до установчих документів цих підприємств та в порядку, що визначається Фондом державного майна України та погоджується з Антимонопольним комітетом України.

60. Не заборонені до приватизації цінні папери, паї та інше майно, що не ввійшло до статутних фондів або не було враховано при оцінці вартості об'єкта приватизації, приватизуються шляхом продажу через систему біржової торгівлі, на аукціоні, за конкурсом у порядку, встановленому законодавством України. Цінні папери, які були вилучені під час проведення оцінки вартості майна об'єкта приватизації та передані державним органом приватизації в управління Міністерству фінансів України, продаються на фондовій біржі в порядку, що визначається Фондом державного майна України та Міністерством фінансів України.

61. Продаж цінних паперів, паїв, іншого майна, що є державною власністю і входить до складу майна господарюючих суб'єктів зі змішаною власністю, розташованих за кордоном, здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України відповідно до установчих документів цих суб'єктів та у порядку, що визначається Фондом державного майна України.

¤

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар