/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про Державну програму приватизації (12.02.98), Детальна інформація

Тема: Про Державну програму приватизації (12.02.98)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 549
Скачати "Реферат на тему Про Державну програму приватизації (12.02.98)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
8. Проекти передприватизаційної підготовки підприємств розробляються органами, уповноваженими управляти відповідним державним майном, і погоджуються з державними органами приватизації до прийняття рішення про їх приватизацію у терміни, визначені планом-графіком.

Щодо підприємств, які займають монопольне становище на загальнодержавному або регіональному товарному ринку, зазначені проекти також погоджуються з органами Антимонопольного комітету України.

9. Передприватизаційна підготовка підприємств може включати:

інвентаризацію об'єктів соціально-культурної та побутової сфери та визначення умов їх подальшого функціонування, передачу в установленому порядку цих об'єктів відповідним радам або (та) їх передачу державним органам приватизації для дальшого продажу відповідно до законодавства;

виявлення державного майна, що не підлягає приватизації, і розроблення умов його подальшого використання;

виявлення високоліквідного майна, яке не використовується у технологічних процесах підприємства, для його подальшого продажу з метою поповнення обігових коштів або (та) для ліквідації заборгованості;

виявлення іншого державного майна, яке тимчасово не використовується, і розроблення пропозицій щодо умов його подальшого використання, здійснення в разі необхідності консервації такого майна у встановленому порядку;

виявлення майна та коштів, які були передані державним підприємством у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності, та визначення доцільності приватизації таких активів у складі цілісного майнового комплексу державного підприємства;

розроблення проекту плану розвитку підприємства (включаючи аналіз ринків збуту товарів (робіт, послуг), які виробляє та надає підприємство, в разі необхідності проект інвестиційної програми з обгрунтуванням обсягу, строків і видів внесення інвестицій);

підготовку пропозицій реструктуризації боргів підприємства за рахунок цільового пільгового кредитування з коштів позабюджетного Державного фонду приватизації;

виділення зі складу підприємств структурних підрозділів, які можуть функціонувати як окремі підприємства;

здійснення інших заходів.

10. Реорганізація підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, здійснюється державними органами приватизації.

Рішення про реорганізацію об'єкта приватизації приймається на підставі аналізу фінансового стану підприємства, його організаційної структури, ринків збуту товарів (робіт, послуг), які випускаються (надаються) підприємством, пропозиції відповідних органів виконавчої влади, Антимонопольного комітету України, а також висновків комісії з приватизації відповідного об'єкта.

Для розроблення та експертизи проектів реорганізації підприємств державні органи приватизації можуть залучати незалежних консультантів і експертів.

Оплата послуг таких консультантів і експертів здійснюється за рахунок коштів позабюджетного Державного фонду приватизації та коштів підприємств.

Принципи та порядок закріплення у державній власності

пакетів акцій відкритих акціонерних товариств (ВАТ)

11. Приватизація ВАТ вважається завершеною з моменту виконання плану приватизації.

12. Плани розміщення акцій ВАТ, створених на базі підприємств, приватизація яких здійснюється згідно з цією Програмою, повинні передбачати відчуження 100 відсотків акцій та 75 або 50 відсотків мінус одна акція. У двох останніх випадках у державній власності може закріплюватись (строком до 5 років) пакет акцій у розмірі відповідно 25 або 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція.

Закріплення у державній власності пакету акцій у розмірі 25 або 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція може здійснюватися щодо ВАТ, створених на базі підприємств, які займають монопольне становище на загальнодержавному ринку відповідного виду товару, і підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

13. Закріплення у державній власності пакету акцій у розмірі 25 відсотків статутного фонду ВАТ плюс одна акція повинно забезпечувати виконання державою контрольних функцій щодо об'єктів, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, та відповідним чином впливати на прийняття загальними зборами акціонерів рішень з питань, визначених статтею 42 Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), а також з питань про:

участь в інших підприємствах та об'єднаннях підприємств;

передачу в заставу, оренду, продаж і відчуження іншими способами майна ВАТ, балансова вартість якого перевищує 25 відсотків статутного фонду ВАТ.

14. Закріплення пакету акцій у державній власності здійснюється у такому порядку:

1) подання до Фонду державного майна України органом, який був уповноважений управляти майном відповідного державного підприємства до прийняття рішення про його приватизацію, обгрунтування доцільності закріплення у державній власності пакету акцій відповідно до пункту 12 цієї Програми.

Обгрунтування повинно містити інформацію про мету тимчасового закріплення пакету акцій у державній власності та методи її досягнення в межах комплексу прав, які виникатимуть у держави за умови закріплення у державній власності пакету акцій у розмірі 25 або 50 відсотків статутного фонду ВАТ плюс одна акція.

Фонд державного майна України відмовляє у закріпленні пакету акцій ВАТ у державній власності у випадках, коли визначені в обгрунтуванні цілі передбачають втручання в господарську діяльність товариства або визначені в обгрунтуванні цілі можливо реалізувати через договірні відносини, а також через економічні, непрямі механізми впливу на роботу ВАТ або ці цілі не можуть бути досягнуті через механізми корпоративного управління, про що інформує Кабінет Міністрів України;

2) надання Фондом державного майна України Кабінету Міністрів України пропозицій щодо закріплення пакету акцій у державній власності на підставі відповідного обгрунтування;

3) прийняття Кабінетом Міністрів України окремо щодо кожного ВАТ рішення про закріплення пакету акцій у державній власності строком до п'яти років.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар