/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про Державну програму приватизації (12.02.98), Детальна інформація

Тема: Про Державну програму приватизації (12.02.98)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 548
Скачати "Реферат на тему Про Державну програму приватизації (12.02.98)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
15. Кабінет Міністрів України з власної ініціативи або за поданням Фонду державного майна України може прийняти рішення про достроковий продаж пакету акцій, закріпленого у державній власності відповідно до пункту 12 цієї Програми. При цьому державні органи приватизації здійснюють продаж акцій способами, встановленими законодавством з питань приватизації.

16. Пакети акцій, що були раніше закріплені у державній власності, підлягають приведенню у відповідність з вимогами цієї Програми, крім пакетів акцій, переданих до статутних фондів державних холдингових компаній.

Фонд державного майна України разом з органами виконавчої влади аналізує діяльність раніше створених холдингових компаній і вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо доцільності подальшого їх функціонування.

17. Умови приватизації об'єктів, приватизація яких згідно з законами здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України, та об'єктів групи Г погоджуються Фондом державного майна України з Кабінетом Міністрів України у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням Фонду державного майна України.

Визначення ціни продажу об'єктів приватизації

18. Оцінка вартості майна об'єктів приватизації здійснюється у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Державні органи приватизації встановлюють початкові ціни продажу об'єктів приватизації (в тому числі акцій) виходячи з оцінки, здійсненої відповідно до зазначеного порядку.

19. Ринкові ціни на об'єкти приватизації при конкурентних способах їх продажу (на публічних відкритих та біржових торгах, сертифікатних та спеціалізованих аукціонах, конкурсах) складаються в результаті співвідношення попиту і пропозиції в ході продажу. Визначення ринкових цін під час продажу об'єктів способами, що передбачають конкуренцію покупців, проводиться з урахуванням вимог законодавства про приватизацію шляхом підвищення цін пропозиції відносно початкового їх рівня у випадку, коли попит перевищує пропозицію, і шляхом зниження цін пропозиції відносно початкового їх рівня у випадку, коли пропозиція перевищує попит. При цьому ринкові ціни, що склалися під час продажу способами, що передбачають конкуренцію покупців (у тому числі на сертифікатних аукціонах), можуть бути вищими або нижчими відносно початкових цін.

Особливості визначення ринкової ціни при продажу об'єктів приватизації та затвердження результатів продажу таких об'єктів встановлюються відповідно до порядку, який затверджується Фондом державного майна України.

Врахування вимог екологічної безпеки

20. Під час підготовки планів приватизації (планів розміщення акцій) державні органи приватизації вказують у розділі "Характеристика екологічного стану" результати визначення відповідності діяльності об'єктів вимогам екологічної безпеки.

21. Підготовка необхідних матеріалів для визначення відповідності діяльності об'єктів, які підлягають приватизації, вимогам екологічної безпеки здійснюється у строки, передбачені для підготовки планів приватизації (планів розміщення акцій).

22. Проведення необхідних робіт для визначення відповідності діяльності об'єктів вимогам екологічної безпеки здійснюється підприємствами, що приватизуються, відповідно до порядку, який затверджується Фондом державного майна України і Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України.

Додержання вимог антимонопольного законодавства

у процесі приватизації

23. З метою створення конкурентного середовища і запобігання монополізації товарних ринків за наявності економічних, технологічних та інших умов повинна здійснюватись реструктуризація підприємств з урахуванням вимог антимонопольного законодавства, в тому числі шляхом поділу, якщо:

підприємство займає монопольне становище на загальнодержавному або регіональному товарному ринку;

до складу підприємства входять структурні підрозділи, які не мають тісного технологічного зв'язку з основним виробництвом і можуть бути виділені у самостійні підприємства.

24. Приватизація підприємств, що займають монопольне становище на загальнодержавному товарному ринку, здійснюється за погодженням з відповідними органами Антимонопольного комітету України у порядку, визначеному Фондом державного майна України та Антимонопольним комітетом України.

25. Перелік підприємств, що займають монопольне становище на загальнодержавному або регіональному товарному ринку, складає Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення.

26. Контроль за додержанням антимонопольного законодавства у процесі приватизації здійснюється Антимонопольним комітетом України відповідно до чинного законодавства.

27. Вимоги щодо додержання антимонопольного законодавства обов'язково зазначаються в умовах проведення конкурсів, відкритих торгів (тендерів), аукціонів тощо.

Р о з д і л 3

СПОСОБИ ТА ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

28. Приватизація майна підприємств здійснюється способами, що визначаються цією Програмою для кожної групи об'єктів.

29. Порядок приватизації майна підприємств агропромислового комплексу визначається положеннями Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" ( 290/96-ВР ). На ці підприємства поширюються положення, передбачені пунктами 5, 37, 38, 40, 77-83 цієї Програми.

Приватизація невеликих державних підприємств (група А)

30. Продаж об'єктів групи А здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ).

31. Покупець, який став власником об'єкта приватизації групи А і не скористався на момент приватизації об'єкта правом викупу будівлі (споруди, приміщення) у межах займаної цим об'єктом площі, має право викупити відповідну будівлю (споруду, приміщення), якщо на це немає прямої заборони Фонду державного майна України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим (щодо майна, яке належить Автономній Республіці Крим) чи місцевої ради відповідного рівня (щодо об'єктів комунальної власності).

32. За наявності заборони на приватизацію будівлі (споруди, приміщення), в якій розташовано об'єкт приватизації, або у разі відмови покупця від приватизації будівлі (споруди, приміщення), в якій розташовано об'єкт, що приватизується шляхом викупу, зазначені будівлі (споруди, приміщення) передаються у встановленому порядку власникам приватизованих об'єктів в оренду на строк не менше десяти років.

33. У випадку, коли орендарем будівлі (споруди, приміщення) за згодою орендодавця здійснені за рахунок власних коштів поліпшення орендованого об'єкта, які неможливо відокремити від відповідного об'єкта без заподіяння йому шкоди, вартістю не менше 25 відсотків балансової вартості будівлі (споруди, приміщення), орендар одержує право викупу цієї будівлі (споруди, приміщення). Оцінка вартості об'єкта приватизації у цьому випадку здійснюється із застосуванням методу експертної оцінки.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар