Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції (29.01.2002), Детальна інформація

Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції (29.01.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 11
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 20.2
Скачувань: 966
в) рішення спостережної (наглядової) ради корпоративного інвестиційного фонду (протокол, виписка з протоколу, засвідчені підписом посадової особи та печаткою емітента) про прийняття змін до проспекту емісії із зазначенням причини внесення змін та текстом змін;

г) текст змін до проспекту емісії акцій ІСІ, затверджений спостережною (наглядовою) радою, засвідчений печаткою та підписами керівника головного бухгалтера емітента та компанії з управління активами. Якщо зміни стосуються змісту регламенту, то вони затверджуються загальними зборами товариства. Текст змін до проспекту емісії акцій ІСІ подається у двох примірниках, пронумерований та прошнурований;

|) оригінали (нотаріально засвідчені копії) угод зі зберігачем, реєстратором, аудитором, депозитарієм, торговцем цінними паперами та незалежним оцінювачем майна у разі їх зміни.

Зміни щодо торговця цінними паперами, який здійснює розміщення акцій ІСІ емітента, реєструються реєструвальним органом тільки за наявності договору з іншим торговцем цінними паперами у даному регіоні. При цьому, новий договір повинен набути чинності з дати припинення дії попереднього договору;

д) нотаріально засвідчені копії змін до установчих документів емітента;

е) копії змін до регламенту, зареєстрованого в установленому порядку, засвідчені підписом посадової особи та печаткою емітента.

Розділ 5. СКАСУВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ТА

ВИЗНАННЯ ВИПУСКУ АКЦІЙ ІСІ ТАКИМ, ЩО НЕ ВІДБУВСЯ

5.1 На підставі звіту про результати розміщення цінних паперів ІСІ, у разі недосягнення нормативів діяльності ІСІ, реєструвальний орган визнає випуск акцій ІСІ таким, що не відбувся, та здійснює скасування реєстрації випуску акцій ІСІ, анулює свідоцтво про їх випуск та скасовує реєстрацію проспекту емісії, про що видається розпорядження. Розпорядження про скасування проспекту емісії та випуску акцій ІСІ видає уповноважена особа реєструвального органу. Реєструвальний орган повідомляє реєстратора, депозитарій, зберігача, торговця/ів цінними паперами про скасування реєстрації випуску акцій ІСІ корпоративного інвестиційного фонду.

5.2. Якщо після реєстрації проспекту емісії та випуску акцій ІСІ розміщення акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування не відбулось, то реєструвальний орган здійснює скасування реєстрації проспекту емісії та випуску акцій ІСІ. Для скасування реєстрації проспекту емісії та випуску акцій ІСІ емітент подає такі документи:

а) заяву в довільній формі із зазначенням повної назви емітента, коду за ЄДРПОУ, номера телефону, факсу, причини скасування проспекту емісії та випуску акцій ІСІ;

б) рішення загальних зборів про скасування реєстрації проспекту емісії та випуску акцій ІСІ (протокол, виписка з протоколу, засвідчені підписом посадової особи та печаткою емітента);

в) довідку зберігача про те, що емітент не здійснював розміщення акцій ІСІ;

г) довідку реєстратора (депозитарію) про те, що емітент не здійснював розміщення акцій ІСІ;

|) довідку компанії з управління активами ІСІ про те, що емітент не здійснював розміщення акцій ІСІ;

д) висновок аудитора (аудиторської фірми) про те, що емітент не здійснював розміщення акцій ІСІ;

е) баланс емітента за останній рік, баланс та звіт про фінансові результати за останній звітний період перед прийняттям рішення про скасування проспекту емісії та випуску акцій ІСІ, засвідчені підписами та печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми);

є) оригінал свідоцтва про випуск акцій ІСІ;

ж) оригінал зареєстрованого проспекту емісії акцій ІСІ.

Розділ 6. КОДИФІКАЦІЯ ВИПУСКУ АКЦІЙ ІСІ

Кодифікація акцій ІСІ здійснюється Національним депозитарієм України. Забороняється розміщувати акції ІСІ, які не мають коду, призначеного Національним депозитарієм України. ( Розділ 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів N 87 ( z0325-02 ) від 14.03.2002 )

Розділ 7. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА РЕЄСТРАЦІЄЮ ПРОСПЕКТУ

ЕМІСІЇ ТА ВИПУСКУ АКЦІЙ ІСІ, ЇХ РОЗМІЩЕННЯМ ТА

СКАСУВАННЯМ ВИПУСКУ

Державний контроль за реєстрацією проспекту емісії та випуску акцій ІСІ, їх розміщенням та скасуванням випуску здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до чинного законодавства України. Інші державні органи здійснюють контроль за реєстрацією проспекту емісії та випуску акцій ІСІ, їх розміщенням та скасуванням випуску в межах своєї компетенції відповідно до чинного законодавства України.

Заступник начальника управління

інвестиційної діяльності -

начальник відділу Є.Іванов

Додаток 1

до Положення про порядок реєстрації

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes