Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції (29.01.2002), Детальна інформація

Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції (29.01.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 11
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 20.2
Скачувань: 966
перелік засновників, які володіють більше 5 відсотками статутного фонду емітента (для юридичних осіб - назва, код за ЄДРПОУ, для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані);

перелік пов'язаних осіб (для юридичних осіб - назва, код за ЄДРПОУ, для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані);

б) характеристика компанії з управління активами:

повне та скорочене (у разі наявності) найменування, код за ЄДРПОУ;

організаційно-правова форма;

місцезнаходження, номери телефону, факсу, адреса електронної пошти;

дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію;

відомості про посадових осіб компанії з управління активами, а саме:

прізвище, ім'я по батькові;

виробничий стаж, стаж роботи на фондовому ринку України;

пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному фонді корпоративного фонду (відсотки за кожним);

перелік інвестиційних фондів, активами яких компанія з управління активами здійснює управління;

в) текст регламенту, зареєстрований реєструвальним органом;

г) дані про проголошену емісію акцій ІСІ:

дата і номер рішення (протоколу) загальних зборів про випуск акцій ІСІ;

загальна номінальна вартість акцій ІСІ, які планується розмістити;

кількість акцій ІСІ;

форма випуску акцій ІСІ;

номінальна вартість акцій ІСІ;

запланований курс продажу акцій ІСІ;

зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від випуску акцій ІСІ для покриття збитків товариства;

зобов'язання емітента щодо повернення коштів інвесторам у разі відмови від випуску акцій ІСІ або в разі визнання випуску таким, що не відбувся;

права, що надаються власникам акцій ІСІ;

вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію в обігу на останню звітну дату перед прийняттям рішення про випуск акцій ІСІ (у разі наявності попереднього випуску);

серії та порядкові номери акцій ІСІ;

адреси місць продажу акцій ІСІ;

дата початку та закінчення розміщення акцій ІСІ у форматі дд/мм/рр (для закритого фонду);

порядок розміщення та оплати акцій ІСІ із зазначенням найменування банківської установи та номера поточного рахунку, на який буде внесено оплату за акції ІСІ;

термін, порядок та адреси місць виплати дивідендів (для закритих фондів);

|) відомості про юридичних осіб, де корпоративний фонд володіє більше ніж 10 відсотками їх статутного фонду (активів);

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes