Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції (29.01.2002), Детальна інформація

Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції (29.01.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 11
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 20.2
Скачувань: 966
29 січня 2002 р.

за N 69/6357

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного

інвестиційного фонду з метою здійснення спільного

інвестування при їх розміщенні шляхом прилюдної

пропозиції

Це Положення, розроблене відповідно до Законів України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ), "Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ), "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ), "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ), "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ), Положення про порядок реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств і облігацій підприємств, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.02.98 N 36 ( vr036312-98 ), у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.02.2001 N 18 ( z0449-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 25.05.2001 за N 449/5640, установлює вимоги до реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування виключно при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції.

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Реєстрація випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою формування початкового статутного фонду (капіталу) здійснюється відповідно до вимог Положення про порядок реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств і облігацій підприємств, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.02.98 N 36 ( vr036312-98 ), у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.02.2001 N 18 ( z0449-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.05.2001 за N 449/5640.

Це Положення застосовується виключно при прилюдній пропозиції акцій інституту спільного інвестування (далі - ІСІ), а саме корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування.

1.2. Реєстрація проспекту емісії та випуску акцій з метою здійснення спільного інвестування (далі - випуск акцій ІСІ) здійснюється уповноваженою особою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - реєструвальний орган) відповідно до цього Положення та є підставою для внесення випуску акцій до реєстру випуску цінних паперів ІСІ.

1.3. Компанія з управління активами має право розміщувати акції ІСІ після реєстрації випуску акцій у реєструвальному органі.

Емітентом акцій ІСІ виступає корпоративний інвестиційний фонд, який внесено до реєстру інститутів спільного інвестування (далі - РІСІ).

1.4. Емітент публікує проспект емісії (зміни до нього) про випуск акцій ІСІ після його реєстрації у реєструвальному органі. Зареєстрований проспект емісії акцій ІСІ (зміни до нього) публікується у повному обсязі в органах масової інформації, зокрема в одному з органів преси Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України або офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не менш як за 10 днів до початку розміщення акцій ІСІ корпоративного інвестиційного фонду. Копія публікації надсилається до реєструвального органу протягом трьох днів з дати публікації.

1.5. Реєстрація проспекту емісії та випуску акцій ІСІ, що здійснюється реєструвальним органом, не може розглядатися як гарантія вартості цих цінних паперів.

1.6. Реєстрація проспекту емісії та випуску акцій ІСІ здійснюється протягом 30 календарних днів з дати подання емітентом заяви та всіх необхідних документів, установлених даним Положенням.

1.7. Зареєстрований проспект емісії про випуск акцій ІСІ, зміни до проспекту емісії засвідчуються підписом уповноваженої особи реєструвального органу та штампом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" або написом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" і печаткою реєструвального органу.

Один примірник зареєстрованого і засвідченого в установленому порядку проспекту емісії акцій ІСІ, змін до проспекту емісії акцій ІСІ після реєстрації повертаються емітенту.

Реєстрація випуску акцій ІСІ проводиться за умови реєстрації проспекту емісії акцій ІСІ.

1.8. За письмовою заявою емітента термін розгляду документів продовжується, але не більше ніж на 30 календарних днів з дати подання такої заяви.

1.9. Підставою для відмови в реєстрації проспекту емісії та випуску акції ІСІ може бути:

а) порушення емітентом цінних паперів або компанією з управління активами вимог законодавства України про цінні папери та нормативно-правових актів Комісії, у тому числі наявність у наданих документах інформації, що вказує на невідповідність умов емісії та/або обігу акцій ІСІ нормам законодавства про цінні папери;

б) невідповідність поданих документів та інформації, що міститься в них, вимогам нормативно-правових актів Комісії;

в) внесення в проспект емісії цінних паперів ІСІ і документи, які надаються для реєстрації проспекту емісії, недостовірної інформації;

г) відсутність будь-якого документа, установленого цим Положенням.

1.10. Повідомлення про відмову в реєстрації проспекту емісії та випуску акцій ІСІ доводиться до емітента письмово і має містити правове обгрунтування такої відмови.

У разі відмови в реєстрації проспекту емісії та випуску акцій ІСІ всі подані документи залишаються в реєструвальному органі.

1.11. Якщо до початку розміщення акцій ІСІ відбулися зміни будь-якої інформації, зазначеної в проспекті емісії акцій ІСІ, то емітент повинен зареєструвати та опублікувати інформацію про зміни, що сталися, не менш як за 10 днів до початку розміщення акцій ІСІ. Копія публікації надсилається до реєструвального органу протягом трьох днів з дати публікації.

Якщо зміни до проспекту емісії акцій ІСІ неможливо внести та опублікувати в зазначений термін, то такі зміни мають також містити відомості про перенесення термінів розміщення акцій ІСІ.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes