Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції (29.01.2002), Детальна інформація

Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції (29.01.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 11
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 20.2
Скачувань: 968
застереження щодо невикористання коштів, залучених від випуску акцій ІСІ, для покриття збитків товариства;

зазначення посадових осіб емітента;

найменування аудитора (аудиторської фірми);

дані щодо розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів (перелік і результати попередніх випусків акцій ІСІ із зазначенням їх кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску та номерів свідоцтв про реєстрацію випусків);

кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про випуск акцій ІСІ;

порядок проведення голосування;

сумарну номінальну вартість проголошеної емісії та кількість акцій ІСІ;

спосіб розміщення акцій ІСІ (прилюдна пропозиція);

номінальну вартість акцій ІСІ;

запланований курс продажу акцій;

форму випуску акцій ІСІ;

порядок розміщення акцій ІСІ та їх оплати;

термін повернення коштів при відмові від випуску акцій ІСІ або при визнанні випуску таким, що не відбувся;

черговість випуску акцій ІСІ (при випусках їх різними серіями);

порядок повідомлення про випуск акцій ІСІ;

права власників акцій ІСІ;

порядок виплати дивідендів (для закритих фондів);

|) копію регламенту та змін до нього корпоративного інвестиційного фонду, зареєстрованого реєструвальним органом, засвідчену підписом посадової особи та печаткою емітента;

д) оригінал або нотаріально засвідчену копію статуту емітента;

е) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з аудитором (аудиторською фірмою);

є) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з компанією з управління активами корпоративного інвестиційного фонду;

ж) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору зі зберігачем;

з) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з реєстроутримувачем (при документарній формі випуску акцій ІСІ), крім випадків, передбачених законодавством;

и) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з незалежним оцінювачем майна;

і) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з депозитарієм (у разі бездокументарної форми випуску);

ї) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору зі зберігачем;

й) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з торговцем/ями цінними паперами, якщо компанія з управління активами користується його послугами;

к) проспект емісії акцій ІСІ корпоративного інвестиційного фонду згідно з пунктом 2.2 цього Положення у двох примірниках, прошнурований та пронумерований, засвідчений підписами керівника, головного бухгалтера та печаткою компанії з управління активами, а також підписами та печаткою емітента. У назві проспекту емісії акцій ІСІ повинно бути зазначено спосіб їх розміщення (прилюдна пропозиція);

л) баланс та звіт про фінансові результати емітента за станом на останню звітну дату перед подачею документів на реєстрацію, засвідчені підписами та печатками емітента, компанії з управління активами та аудитора (аудиторської фірми);

м) баланс та звіт про фінансові результати емітента за рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації проспекту емісії та випуску акцій ІСІ, засвідчені підписами та печатками емітента, компанії з управління активами та висновком аудитора (аудиторської фірми);

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes