Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції (29.01.2002), Детальна інформація

Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції (29.01.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 11
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 20.2
Скачувань: 966
Реєстрація змін до проспекту емісії акцій ІСІ до початку їх розміщення здійснюється реєструвальним органом протягом 15 календарних днів з дати подання відповідних документів.

Для реєстрації змін до проспекту емісії акцій ІСІ до початку їх розміщення емітент подає до реєструвального органу:

а) заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій ІСІ із зазначенням причини внесення змін у довільній формі, засвідчену підписом посадової особи та печаткою корпоративного інвестиційного фонду;

б) текст змін до проспекту емісії акцій ІСІ, затверджений спостережною (наглядовою) радою корпоративного інвестиційного фонду;

в) рішення (протокол, виписка з протоколу) спостережної (наглядової) ради корпоративного інвестиційного фонду щодо затвердження змін до проспекту емісії, завірене підписом посадової особи та печаткою емітента.

Зміни до проспекту емісії акцій ІСІ подаються до реєструвального органу у двох примірниках, прошнуровані, пронумеровані, засвідчені підписами керівника, головного бухгалтера та печаткою емітента, а також засвідчені підписом керівника та печаткою компанії з управління активами. Копія публікації надсилається до реєструвального органу протягом трьох днів з дати публікації.

Відмова в реєстрації змін до проспекту емісії акцій ІСІ здійснюється відповідно до пунктів 1.9 та 1.10 цього Положення.

До реєстрації та опублікування проспекту емісії акцій ІСІ (змін до нього у разі необхідності) компанія з управління активами корпоративного інвестиційного фонду не має права здійснювати розміщення акцій ІСІ понад обсяг уже зареєстрованої емісії.

Зміни до проспекту емісії акцій ІСІ після їх реєстрації у відповідному реєструвальному органі повинні бути опубліковані в тих самих органах преси, у яких був опублікований безпосередньо сам проспект емісії акцій ІСІ.

1.12. Після закінчення терміну, установленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, компанія з управління активами корпоративного інвестиційного фонду подає звіт про результати розміщення цінних паперів у порядку, установленому реєструвальним органом. У разі недосягнення нормативів діяльності ІСІ на підставі звіту випуск акцій ІСІ визнається таким, що не відбувся, та здійснюється скасування реєстрації проспекту емісії та випуску акцій ІСІ.

1.13. У разі здійснення наступного випуску акцій ІСІ, що надають їх власникам права, однакові з правами за раніше випущеними акціями ІСІ, за умови однієї форми випуску реєструвальний орган анулює попереднє свідоцтво про випуск акцій ІСІ та видає нове свідоцтво про випуск акцій ІСІ з урахуванням останнього випуску.

При оформленні свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ІСІ емітент повертає до реєструвального органу оригінал свідоцтва про реєстрацію попереднього випуску акцій ІСІ.

1.14. Відповідальність за достовірність інформації, наведеної у документах, які подаються до реєструвального органу, несуть посадові особи, які засвідчили ці документи своїми підписами та печатками.

1.15. Після реєстрації випуску акцій ІСІ емітенту видається свідоцтво (додаток 1), яке є підставою для друкування бланків сертифікатів акцій ІСІ, якщо акції ІСІ випускаються у документарній формі.

Якщо акції ІСІ випускаються у бездокументарній формі, то свідоцтво є підставою для оформлення глобального сертифіката.

1.16. Особи, які проводять продаж акцій ІСІ при первинному розміщенні, не можуть використовувати для реклами відомості, що відсутні в зареєстрованому проспекті емісії.

Розділ 2. РЕЄСТРАЦІЯ ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ТА ВИПУСКУ АКЦІЙ ІСІ

2.1. Для реєстрації проспекту емісії та випуску акцій ІСІ до реєструвального органу емітент подає такі документи:

а) заяву про реєстрацію проспекту емісії акцій ІСІ згідно з додатком 2;

б) копію свідоцтва про державну реєстрацію емітента;

в) копію свідоцтва про реєстрацію корпоративного фонду в РІСІ;

г) рішення вищого органу товариства про затвердження проспекту емісії та випуск акцій ІСІ (протокол, виписка з протоколу, прошнуровані, пронумеровані), засвідчене підписом посадової особи та печаткою емітента. Рішення повинно містити відомості про:

кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

розмір зареєстрованого та сплаченого статутного фонду (капіталу) корпоративного фонду;

повне та скорочене (у разі наявності) найменування компанії з управління активами фонду;

місцезнаходження компанії з управління активами фонду;

повне та скорочене (у разі наявності) найменування емітента;

місцезнаходження емітента;

предмет діяльності корпоративного інвестиційного фонду;

мету випуску акцій ІСІ;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes