Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового (венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні (29.01.2002), Детальна інформація

Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового (венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні (29.01.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 11
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 18.7
Скачувань: 734
(сума словами) форма випуску ____________________________________________________

(словами)

- іменних (на пред'явника) ____________________________ штук.

(тип інвестиційних сертифікатів:

іменні, на пред'явника)

Випуск унесено до реєстру випуску цінних паперів ІСІ.

Реєстраційний N _______________

Дата реєстрації "___" __________ 200__ року.

Уповноважена особа Комісії (підпис) П.І.Б.

Додаток 2

до Положення про порядок реєстрації

випуску інвестиційних сертифікатів

пайового (венчурного,

недиверсифікованого) інвестиційного

фонду при їх приватному розміщенні

Державна комісія з цінних паперів

та фондового ринку

"___"__________ 200_ р. N

(дата подання заяви)

ЗАЯВА

про реєстрацію проспекту емісії та випуску інвестиційних

сертифікатів пайового інвестиційного фонду при їх

приватному розміщенні

------------------------------------------------------------------

|Найменування емітента (компанія з | |

|управління активами) | |

|------------------------------------+---------------------------|

|Код за ЄДРПОУ | |

|------------------------------------+---------------------------|

|Місцезнаходження | |

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes