Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового (венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні (29.01.2002), Детальна інформація

Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового (венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні (29.01.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 11
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 18.7
Скачувань: 734
3.1. З метою придбання інвестиційних сертифікатів інвестор подає заявку на придбання цінних паперів ІСІ компанії з управління активами або торговцям цінними паперами (згідно з проспектом емісії інвестиційних сертифікатів).

Заявки на придбання та викуп інвестиційних сертифікатів подаються в терміни, установлені проспектом емісії, та не відкликаються.

3.2. Розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів здійснюється компанією з управління активами безпосередньо або через торговців цінними паперами ІСІ, з якими компанія з управління активами уклала відповідні договори.

Торговець цінними паперами під час розміщення та викупу інвестиційних сертифікатів діє від імені, за рахунок та в інтересах компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду.

3.3. Розміщення інвестиційних сертифікатів починається з дати зазначеної в проспекті емісії, але не раніше реєстрації випуску у реєструвальному органі.

Мінімальний термін розміщення інвестиційних сертифікатів визначається в проспекті емісії.

Термін між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання інвестиційних сертифікатів та датою його реєстрації у реєстрі власників цінних паперів ІСІ, а також між подачею інвестором заявки на викуп інвестиційних сертифікатів, здійсненням грошових розрахунків з ним та внесенням змін до реєстру не повинен перевищувати термін, установлений чинним законодавством України.

3.4. Зберігач, реєстратор, аудитор (аудиторська фірма), незалежний оцінювач майна та їх пов'язані особи не мають права придбавати інвестиційні сертифікати компанії з управління активами, з якою вони уклали відповідні договори.

3.5. Розміщення інвестиційних сертифікатів припиняється у терміни, що визначаються проспектом емісії.

Інвестиційні сертифікати інвестиційного фонду закритого типу підлягають вільному обігу на ринку цінних паперів.

Розділ 4. Унесення змін до проспекту емісії

інвестиційних сертифікатів

4.1. Якщо після початку розміщення інвестиційних сертифікатів сталися суттєві зміни положень, що були зазначені в проспекті емісії інвестиційних сертифікатів, то компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду повинна внести відповідні зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів.

Реєстрація змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів після початку їх розміщення здійснюється реєструвальним органом протягом 30 календарних днів з дати подання відповідних документів.

4.2. Для внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду компанія з управління активами подає до реєструвального органу такі документи:

а) супроводжувальний лист із зазначенням причини внесення змін;

б) заяву згідно з додатком 2 до цього Положення;

в) рішення (протокол, виписка з протоколу) вищого органу компанії з управління активами про затвердження змін та доповнень до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів із зазначенням причини внесення змін та текстом змін, засвідчене підписом посадової особи та печаткою емітента;

г) текст змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, затверджений вищим органом компанії з управління активами, засвідчений підписами керівника, головного бухгалтера та печаткою компанії з управління активами. Якщо зміни стосуються змісту регламенту, то вони погоджуються із членами спостережної ради (у разі її наявності). Текст змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів подається у двох примірниках, прошнурований та пронумерований;

|) оригінали (нотаріально засвідчені копії) угод з реєстратором, зберігачем, аудитором, депозитарієм, торговцем цінними паперами та незалежним оцінювачем майна, у разі їх зміни;

д) нотаріально засвідчені копії змін до установчих документів емітента;

е) копії зареєстрованих у встановленому порядку змін до регламенту, засвідчені підписом посадової особи та печаткою емітента.

Розділ 5. Скасування реєстрації проспекту емісії та

визнання випуску інвестиційних сертифікатів

таким, що не відбувся

5.1. На підставі звіту про результати розміщення цінних паперів ІСІ, у разі недосягнення нормативів діяльності ІСІ, реєструвальний орган визнає випуск інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся, та здійснює скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів, анулює свідоцтво про їх випуск та скасовує реєстрацію проспекту емісії, про що видається розпорядження. Розпорядження про скасування проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів видає уповноважена особа реєструвального органу. Реєструвальний орган повідомляє реєстратора, депозитарія, зберігача, торговця(ів) цінними паперами про скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду.

5.2. Якщо після реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів розміщення їх не відбулось, то реєструвальний орган здійснює скасування реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів. Для скасування реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів компанія з управління активами подає такі документи:

а) заяву в довільній формі із зазначенням повної назви емітента, коду за ЄДРПОУ, номера телефону, факсу, причини скасування проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів;

б) рішення вищого органу компанії з управління активами про скасування реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів (протокол, виписка з протоколу, засвідчені підписом посадової особи та печаткою емітента);

в) довідку зберігача про те, що емітент не здійснював розміщення інвестиційних сертифікатів;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes