Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового (венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні (29.01.2002), Детальна інформація

Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового (венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні (29.01.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 11
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 18.7
Скачувань: 734
форму випуску інвестиційних сертифікатів;

порядок виплати дивідендів (для закритого пайового інвестиційного фонду);

термін розміщення інвестиційних сертифікатів (для закритого пайового інвестиційного фонду);

термін та порядок розміщення інвестиційних сертифікатів;

черговість розміщення інвестиційних сертифікатів (при випуску їх різними серіями);

порядок повідомлення про випуск інвестиційних сертифікатів;

термін викупу інвестиційних сертифікатів (для відкритого та інтервального інвестиційного фонду);

застереження щодо невикористання коштів, залучених від випуску інвестиційних сертифікатів, для покриття збитків товариства;

зобов'язання емітента щодо повернення коштів інвесторам у разі відмови від випуску інвестиційних сертифікатів або в разі визнання випуску таким, що не відбувся;

термін повернення коштів при відмові від випуску інвестиційних сертифікатів або при визнанні випуску таким, що не відбувся;

права власників інвестиційних сертифікатів;

перелік інвестиційних фондів, активами яких здійснює управління компанія з управління активами;

|) копію зареєстрованого реєструвальним органом регламенту пайового інвестиційного фонду та змін до нього, засвідчену підписом посадової особи та печаткою компанії з управління активами;

д) звіт про попередній випуск інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (прошнурований, пронумерований), засвідчений підписом посадової особи та печаткою компанії з управління активами, який містить такі відомості:

повне найменування компанії з управління активами інвестиційного пайового фонду, код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження компанії з управління активами;

повне найменування пайового інвестиційного фонду;

код пайового інвестиційного фонду за РІСІ;

термін діяльності пайового інвестиційного фонду у форматі дд/мм/рр (для закритого інвестиційного фонду);

загальний обсяг емісії, номінальну вартість, кількість та вид інвестиційних сертифікатів;

форма випуску інвестиційних сертифікатів;

дата початку та закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів у форматі дд/мм/рр (для закритих інвестиційних фондів);

розподіл інвестиційних сертифікатів між інвесторами (фізичними та юридичними особами) у відсотках до загальної кількості інвестиційних сертифікатів, що перебувають в обігу на дату прийняття рішення про випуск інвестиційних сертифікатів;

е) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з аудитором (аудиторською фірмою);

є) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору зі зберігачем;

ж) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з реєстроутримувачем (при документарній формі випуску інвестиційних сертифікатів), крім випадків, передбачених законодавством;

з) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з депозитарієм (при бездокументарній формі випуску інвестиційних сертифікатів);

и) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з незалежним оцінювачем майна;

і) оригінал або нотаріально засвідчену копію договору з торговцем цінними паперами, якщо фонд користується його послугами;

ї) проспект емісії інвестиційних сертифікатів згідно з пунктом 2.2 цього Положення у двох примірниках, прошнурований, пронумерований, засвідчений підписами керівника, головного бухгалтера та печаткою компанії з управління активами. У назві проспекту емісії інвестиційних сертифікатів повинно бути зазначено спосіб їх розміщення (приватна пропозиція);

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes