Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового (венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні (29.01.2002), Детальна інформація

Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового (венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні (29.01.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 11
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 18.7
Скачувань: 734
й) аудиторський висновок щодо фінансового стану засновників (для юридичних осіб) компанії з управління активами - при першій емісії інвестиційних сертифікатів. Аудиторський висновок іноземного аудитора (аудиторської фірми) щодо нерезидентів-засновників підлягає підтвердженню аудитором (аудиторською фірмою) України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами;

к) баланс та звіт про фінансові результати компанії з управління активами за станом на останню звітну дату перед подачею документів на реєстрацію, засвідчені підписами та печатками компанії з управління активами та аудитора (аудиторської фірми);

л) баланс та звіт про фінансові результати пайового інвестиційного фонду за станом на останню звітну дату перед подачею документів на реєстрацію, засвідчені підписами та печатками компанії з управління активами та аудитора (аудиторської фірми);

м) баланс та звіт про фінансові результати компанії з управління активами за рік, що передував року, у якому подаються документи на реєстрацію, засвідчені підписами та печатками компанії з управління активами та висновком аудитора (аудиторської фірми);

н) баланс та звіт про фінансові результати пайового інвестиційного фонду за рік, що передував року, у якому подаються документи на реєстрацію, засвідчені підписами та печатками компанії з управління активами та висновком аудитора (аудиторської фірми);

о) довідку про фінансовий стан компанії з управління активами на останню звітну дату, перед подачею документів на реєстрацію проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів;

п) копію свідоцтва про реєстрацію попереднього випуску інвестиційних сертифікатів;

р) довідку про власний капітал компанії з управління активами, показники якої не можуть мати давність більше двох місяців на дату подання документів на реєстрацію, засвідчену підписом посадової особи та печаткою компанії з управління активами.

o

B*

H

Ue

TH

a

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x3320oe\x1C00 Пайові інвестиційні фонди, компанії з управління активами подають баланс, звіт про фінансові результати та інші встановлені фінансові документи за формою, визначеною нормативно-правовими актами.

2.2. Проспект емісії інвестиційних сертифікатів повинен містити такі відомості:

а) характеристика компанії з управління активами:

повне та скорочене (у разі наявності) найменування компанії управління активами, код за ЄДРПОУ;

організаційно-правова форма;

місцезнаходження, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти;

дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію;

чисельність штатних працівників (за станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи);

дані про голову та членів виконавчого органу, головного бухгалтера, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, рік народження, освіта, кваліфікація, виробничий стаж, стаж роботи на фондовому ринку України;

перелік засновників із зазначенням частки в статутному фонді компанії з управління активами;

відомості про пов'язаних осіб (для юридичних осіб - назва, код за ЄДПРОУ, для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані);

перелік інвестиційних фондів, активами яких здійснює управління компанія з управління активами ІСІ;

б) характеристика пайового інвестиційного фонду:

повне і скорочене найменування, код за РІСІ;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes