Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового (венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні (29.01.2002), Детальна інформація

Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового (венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні (29.01.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 11
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 18.7
Скачувань: 735
а) заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії у довільній формі із зазначенням причин унесення змін, засвідчену підписом посадової особи та печаткою компанії з управління активами;

б) текст змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, затверджений вищим органом компанії з управління активами;

в) рішення (протокол, виписка з протоколу, засвідчені підписом посадової особи та печаткою емітента) вищого органу компанії з управління активами щодо затвердження змін до проспекту емісії.

Зміни до проспекту емісії подаються до реєструвального органу в двох примірниках, прошнуровані, пронумеровані, засвідчені підписами керівника, головного бухгалтера та печаткою компанії з управління активами.

Відмова в реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів здійснюється відповідно до пунктів 1.7 та 1.8 цього Положення.

До реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (змін до нього) компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду не має права здійснювати розміщення інвестиційних сертифікатів понад обсяг уже зареєстрованої емісії.

1.11. Після закінчення терміну, установленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, компанія з управління активами корпоративного фонду подає звіт про результати розміщення цінних паперів у порядку, установленому реєструвальним органом. У разі недосягнення нормативів діяльності ІСІ на підставі звіту випуск інвестиційних сертифікатів визнається таким, що не відбувся, та здійснюється скасування реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів.

1.12. У разі здійснення наступного випуску інвестиційних сертифікатів, що надають їх власникам права, однакові з правами за раніше випущеними інвестиційними сертифікатами, за умови однієї форми випуску, реєструвальний орган анулює попереднє свідоцтво про випуск інвестиційних сертифікатів та видає нове свідоцтво про випуск інвестиційних сертифікатів на сумарну кількість інвестиційних сертифікатів з урахуванням останнього випуску.

При оформлені свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів компанія з управління активами повертає до реєструвального органу оригінал свідоцтва про реєстрацію попереднього випуску інвестиційних сертифікатів.

1.13. Відповідальність за достовірність інформації, наведеної у документах, що подаються до реєструвального органу, несуть посадові особи, які засвідчили ці документи своїми підписами та печатками.

1.14. Після реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів компанії з управління активами видається свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів (додаток 1), яке є підставою для друкування бланків сертифікатів інвестиційних сертифікатів (при документарній формі випуску) або оформлення у депозитарії глобального сертифіката (при бездокументарній формі випуску).

1.15. Особи, які розміщують інвестиційні сертифікати при первинному розміщенні, не можуть використовувати для реклами відомості, що відсутні в зареєстрованому проспекті емісії інвестиційних сертифікатів.

Розділ 2. Реєстрація проспекту емісії та випуску

інвестиційних сертифікатів

2.1. Для реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів компанія з управління активами подає до реєструвального органу такі документи:

а) заяву про реєстрацію проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів згідно з додатком 2;

б) копію свідоцтва про державну реєстрацію компанії з управління активами;

в) копію свідоцтва про реєстрацію пайового інвестиційного фонду в РІСІ;

г) рішення вищого органу товариства про затвердження проспекту емісії та випуск інвестиційних сертифікатів (протокол, виписка з протоколу, засвідчена підписом посадової особи та печаткою емітента, прошнурований, пронумерований), яке повинно містити відомості про:

кількість та відсоток голосів, що беруть участь у зборах;

повне найменування компанії з управління активами;

місцезнаходження компанії з управління активами;

розмір зареєстрованого та сплаченого статутного фонду (капіталу) компанії з управління активами;

перелік посадових осіб компанії з управління активами;

найменування аудиторської фірми;

дані про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів (перелік і результати попередніх випусків інвестиційних сертифікатів із зазначенням їх кількості, виду, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску та свідоцтв про реєстрацію випусків);

сумарну номінальну вартість проголошеної емісії та кількість інвестиційних сертифікатів;

перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися інвестиційні сертифікати із зазначенням для фізичних осіб - прізвища, ім'я по батькові, паспортні дані, для юридичних осіб - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер телефону та факсу;

спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів (приватна пропозиція);

номінальну вартість інвестиційних сертифікатів;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes