Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового (венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні (29.01.2002), Детальна інформація

Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового (венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні (29.01.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 11
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 18.7
Скачувань: 735
29 січня 2002 р.

за N 71/6359

Положення

про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів

пайового (венчурного, недиверсифікованого)

інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні

Це Положення, розроблене відповідно до Законів України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ), "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), "Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ), "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ), "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ), "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ), установлює вимоги до реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового (венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного фонду.

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Це Положення застосовується виключно під час приватного розміщення інвестиційних сертифікатів інституту спільного інвестування (далі - ІСІ), а саме пайового (венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного фонду.

1.2. Реєстрація проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів (далі - випуск) здійснюється уповноваженою особою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - реєструвальний орган) відповідно до цього Положення та є підставою для внесення випуску інвестиційних сертифікатів до реєстру випуску цінних паперів інститутів спільного інвестування.

1.3. Емітент має право на розміщення інвестиційних сертифікатів після реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів у реєструвальному органі.

Емітентом інвестиційних сертифікатів виступає виключно компанія з управління активами, яка створила пайовий інвестиційний фонд. Пайовий інвестиційний фонд повинен бути зареєстрований в реєстрі інститутів спільного інвестування (далі - РІСІ).

Реєстрація проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів компанії з управління активами здійснюється щодо кожного пайового інвестиційного фонду окремо.

1.4. Реєстрація реєструвальним органом випуску інвестиційних сертифікатів не може розглядатися як гарантія вартості цих цінних паперів.

1.5. Реєстрація проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів здійснюється протягом 30 календарних днів з дати подання до реєструвального органу компанією з управління активами заяви та всіх необхідних документів, установлених цим Положенням.

1.6. Зареєстрований проспект емісії інвестиційних сертифікатів (зміни до проспекту емісії) засвідчуються уповноваженою особою реєструвального органу та штампом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" або написом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" і печаткою реєструвального органу.

Один примірник зареєстрованого і засвідченого в установленому порядку проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (змін до проспекту емісії) після реєстрації повертається компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду.

Реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів проводиться за умови реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів.

1.7. За письмовою заявою компанії з управління активами термін розгляду документів може бути подовжено, але не більше ніж на 30 календарних днів з дати подання такої заяви.

1.8. Підставою для відмови в реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів можуть бути:

а) порушення компанією з управління активами вимог законодавства України про цінні папери та нормативно-правових актів Комісії, у тому числі наявність у наданих документах інформації, що вказує на невідповідність умов емісії та/або обігу інвестиційних сертифікатів нормам законодавства про цінні папери;

б) невідповідність поданих документів та інформації, що міститься в них, вимогам нормативно-правових актів Комісії;

в) внесення в проспект емісії цінних паперів ІСІ і документи, які надаються для реєстрації проспекту емісії, недостовірної інформації;

г) відсутність будь-якого документа, установленого цим Положенням.

1.9. Повідомлення про відмову в реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів доводиться до емітента письмово і має містити правове обгрунтування такої відмови.

У разі відмови в реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів, усі подані документи залишаються в реєструвальному органі.

1.10. Якщо до початку розміщення інвестиційних сертифікатів відбулися зміни будь-якої інформації, зазначеної в проспекті емісії інвестиційних сертифікатів, то компанія з управління активами повинна зареєструвати інформацію про зміни, що сталися не менш як за 10 днів до початку розміщення інвестиційних сертифікатів.

Якщо зміни до проспекту емісії неможливо внести в зазначений термін, то такі зміни мають також містити відомості про перенесення строків розміщення інвестиційних сертифікатів.

Реєстрація змін до проспекту емісії здійснюється реєструвальним органом протягом 15 календарних днів з дати подання відповідних документів.

Для реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів компанія з управління активами подає до реєструвального органу:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes