Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового (венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні (29.01.2002), Детальна інформація

Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового (венчурного, недиверсифікованого) інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні (29.01.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 11
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 18.7
Скачувань: 734
г) довідку реєстратора (депозитарія) про те, що емітент не здійснював розміщення інвестиційних сертифікатів;

|) довідку компанії з управління активами ІСІ про те, що емітент не здійснював розміщення інвестиційних сертифікатів;

д) висновок аудитора (аудиторської фірми) про те, що емітент не здійснював розміщення інвестиційних сертифікатів;

е) баланс емітента за останній рік, баланс та звіт про фінансові результати за останній звітний період перед прийняттям рішення про скасування проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів, засвідчені підписами та печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми);

є) оригінал свідоцтва про випуск інвестиційних сертифікатів;

ж) оригінал зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів.

Розділ 6. Кодифікація випуску інвестиційних сертифікатів

Кодифікація інвестиційних сертифікатів здійснюється Національним депозитарієм України. Забороняється розміщувати інвестиційні сертифікати, які не мають коду, призначеного Національним депозитарієм України. ( Розділ 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів N 87 ( z0325-02 ) від 14.03.2002 )

Розділ 7. Державний контроль за реєстрацією проспекту

емісії та випуску інвестиційних сертифікатів, їх

розміщенням та скасуванням випуску

Державний контроль за реєстрацією проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів, їх розміщенням та скасуванням випуску здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до чинного законодавства України. Інші державні органи здійснюють контроль за реєстрацією проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів, їх розміщенням та скасуванням випуску в межах своєї компетенції відповідно до чинного законодавства України.

Заступник начальника управління

інвестиційної діяльності -

начальник відділу Є.Іванов

Додаток 1

до Положення про порядок реєстрації

випуску інвестиційних сертифікатів

пайового (венчурного,

недиверсифікованого) інвестиційного

фонду при їх приватному розміщенні

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО

про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

засвідчує випуск інвестиційних сертифікатів, що здійснюється

________________________________________________________________ ,

(найменування пайового інвестиційного фонду, код за РІСІ,

найменування емітента та код за ЄДРПОУ) на загальну суму _________________________________________ гривень

(сума словами) номінальною вартістю ____________________________________ гривень,

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes