РПС Східно-поліського району (Житомирська, Київська, Чернігівська області) і характеристика Південно-Західної залізниці, Детальна інформація

РПС Східно-поліського району (Житомирська, Київська, Чернігівська області) і характеристика Південно-Західної залізниці
Тип документу: Курсова
Сторінок: 8
Предмет: Менеджмент
Автор: фелікс
Розмір: 39.1
Скачувань: 1658
Таблиця №1

Робота окремих галузей народного господарства Східно-Поліського району

за 9 місяців 1997 року

Галузь Виготовлено продукції

(у % до загального) Приріст, зниження (-), %до 9 місяців 1996 р. до серпня 1997р.

Всього промисловість

в т. ч.: 100 -49,3 36,8

Електроенергетика 18,6 -5,2 6,2

Паливна промисловість 16,2 3,7 - 4,4

Хімічна і нафтохімічна промисловість 10,1 -2.8 -2,3

Машинобудування і металообробка 23,0 -6,9 18,1

Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість 3,1 -9,2 3

Промисловість будматеріалів 4,9 - 10,3 2,6

Легка промисловість 2,5 -5 1,4

Харчова промисловість 21,6 - 13,6 12,22.2 Сільське господарство

Високий рівень розвитку сільськогосподарського виробництва району обумовлюється двома основними чинниками: сприятливими грунтово-кліматичними умовами лісостепової частини і високою густотою сільського населення. На розвиток галузей сільськогосподарського виробництва значною мірою впливає структура земельних ресурсів. У рамках району є територіальні відмінності. Так, найбільша кількість орних земель знаходиться в Лісостеповій зоні, а менше на Поліссі. Полісся ж у свою чергу має значно більшу частину кормових угідь (сіножатей і пасовищ).

Основною галуззю землеробства є зернове господарство. Під зерновими культурами зайнято біля половини всієї посівної площі регіону. Головною культурою є озима пшениця, що вирощується переважно в лісостеповій зоні. На Поліссі серед зернових переважають посіви жита і ячменю. Високого рівня розвитку досягло виробництво технічних культур. Найбільш поширеними тут є цукровий буряк, льон-довгунець, хміль, соняшник.

Так, у Житомирській області основними напрямками спеціалізації землеробства є льоно-хмеле-картопельно-зернове на Поліссі, буряково-зернове в Лісостепу. Розвинуто овочівництво, садівництво.

Для землеробства Київської області характерне зернове господарство, обробіток технічних культур, картоплі й овочів. Головні культури: озима пшениця, цукровий буряк (головним чином у лісостепових районах), льон-довгунець, картопля, овочеві (у поліських районах). Розвинуто плодівництво.

У Чернігівській області землеробство спеціалізується на вирощуванні зернових культур (озима пшениця, кукурудза, гречка, ячмінь, жито), картоплі, льону, цукрового буряка.

Землеробство в районі сусідить із тваринництвом. Основними його галузями є скотарство, свинарство і птахівництво. Скотарство молочно-м'ясного напрямку розвивається на базі кормів польового виробництва, відходів буряківництва і цукрової промисловості, природних сіножатей і пасовищ. Свинарство найбільш поширене в Лісостепу.

У тваринництві Житомирської області головними є скотарство м'ясо-молочного напрямку і свинарство, розвинуто кролівництво, птахівництво, вівчарство, рибництво, бджільництво.

Київська область у тваринництві представлена скотарством (переважно в поліських і частково в лісостепових районах), свинарством і птахівництвом (головним чином у лісостепових районах). Є також бджільництво, кролівництво, рибництво.

У Чернігівській області переважає скотарство м'ясо-молочного напрямку. Розвинуто також свинарство, птахівництво. Допоміжне значення мають вівчарство, бджільництво, рибництво. Розвитку птахівництва сприяють природнокліматичні умови, наявність кормів і ріст потреби населення в його продукції. Птахоферми розташовуються в основному, поблизу міст.

Валова продукція сільського господарства Східно-Поліського району за січень-вересень 1997 року зменшилася на 6,3% у порівнянні з тим же періодом 1996 року. Одночасно в господарствах державного сектора її обсяг скоротився на 11%, а приватного сектора - на 2,2%.

За станом на 13 жовтня намолочено насіння соняшника на 10% більше, ніж на відповідний період минулого року. Цукрового буряка зібрано з 36,4% посівних площ. За 9 місяців усіма категоріями господарств вироблено біля 300 тис. тон м'яса (у живій вазі), 1,2 млн. тон молока і 0,7 млрд. штук яєць. У порівнянні із січнем-вереснем минулого року виробництво м'яса зменшилося на 12%, молока - на 15%, яєць - на 6%. У господарствах державного сектора відбулося зменшення виробництва тваринницької продукції, у приватних господарствах молока і яєць отримано більше відповідно на 1,3% і 2,6%, а м'яса - майже на рівні відповідного періоду минулого року (питома вага м'яса і молока, вироблених приватними господарствами, складає 59% загального обсягу, яєць - 67% ).

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes