Ринковий попит та його еластичність, Детальна інформація

Ринковий попит та його еластичність
Тип документу: Курсова
Сторінок: 12
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 2203
Стан ринку визначається співвідношенням величини попиту і пропозиції.

Попит і пропозиція - взаємозалежні елементи ринкового механізму, де попит визначається платоспроможною потребою покупців (споживачів), а пропозиція сукупністю товарів, запропонованих продавцями (виробниками); співвідношення між ними складається в зворотно пропорційну залежність, визначаючи відповідні зміни в рівні цін на товари.

Попит зображається у вигляді графіка (Рис.1), що показує кількість продуктів, які споживачі готові і спроможні купити по деякій ціні з можливих цін протягом певного періоду часу. Попит виражає ряд альтернативних можливостей, які можна представити у вигляді таблиці. Він показує ту кількість продукту, на яку (при інших рівних умовах) буде пред'явлений попит при різних цінах. Попит показує кількість продукту, яка споживачі будуть купувати по різних можливих цінах. Ціна попиту- максимальна ціна, по якій споживач хотів купити дану продукцію.

Величини попиту повинні мати певне значення і відноситися до певного відрізка часу. Корінна властивість попиту полягає в наступному: при незмінності всіх інших параметрів зниження ціни веде до відповідного зростання величини попиту. Бувають випадки, коли практичні дані суперечать закону попиту, але це не означає його порушення, а тільки лише порушення допущення при інших рівних умовах.

Існування закону попиту підтверджують такі факти:

1. За звичай люди дійсно купують даного продукту більше по низькій ціні, чим по високій. Вже той факт, що фірми влаштовують “розпродажі”, служить наочним свідченням їх віри в закон попиту. Підприємства скорочують свої товарні запаси не шляхом підвищення цін, а шляхом їх зниження.

2. У будь-який даний період часу кожний покупець продукту отримує менше задоволення, або вигоди, або корисності від кожної подальшої одиниці продукту. Оскільки споживання схильне до дії принципу убуваючої граничної корисності тобто принципу, згідно з яким подальша одиниця даного продукту приносить все менше і менше задоволення, споживачі купують додаткові одиниці продукту лише при умові, що ціна його знижується.

3. На більш високому рівні аналізу закон попиту можна пояснити ефектами прибутку і заміщення. Ефект прибутку вказує на те, що при більш низькій ціні, людина може дозволити собі купити більше даного продукту, не відмовляючи собі в придбанні яких-небудь альтернативних товарів. Тобто, зниження ціни продукту збільшує купівельну здатність грошового прибутку споживача, а тому він спроможний купити більшу кількість даного продукту, чим раніше. Більш висока ціна приводить до протилежного результату. Ефект заміщення виражається в тому, що при більш низькій ціні у людини з'являється стимул придбати дешевий товар замість аналогічних товарів, які тепер відносно дорожчі. Споживачі схильні замінювати дорогі продукти більш дешевими. Ефект прибутку і заміщення поєднуються і призводять до того, що у споживача виникає здатність і бажання купувати більшу кількість продукту по більш низькій ціні (див. таблиця №1).

Зворотну залежність між ціною продукту і величиною попиту можна зобразити у вигляді простого двомірний графіка, що показує величину попиту на горизонтальній осі, а ціну на вертикальній осі.

Розміщення ціни на вертикальній осі і величини попиту на горизонтальній це економічна традиція. Математик вмістив би ціни на горизонтальній осі, а величину попиту на вертикальній, оскільки ціна це незалежна змінна, а величина попиту залежна змінна.

(Рис.1)

Кожна точка графіка являє собою конкретну ціну і відповідну кількість продукту, яку споживач вирішив купити по даній ціні. Графік відображає всі можливі варіанти співвідношення ціни і величини попиту в своїх межах. Закон попиту знаходить відображення в низхідному напрямі кривої попиту. Графік дозволяє чітко представити певний зв'язок ціни і попиту, а також маніпулювати різними її комбінаціями.

Нa будь-якому ринку виступає багато покупців, тому доцільно говорити про ринковий попит. Перехід від шкали індивідуального попиту до шкали ринкового попиту може бути легко здійснений по коштах підсумовування величин попиту, що пред'являється кожним споживачем при різних можливих цінах. Ми просто суміщаємо криві індивідуального попиту по горизонталі, щоб вивести загальну криву попиту (див. таблицю №2).

(2. Зміна попиту.

Ціна є визначником детермінантної кількості будь-якого продукту, що купується, але існують і інші чинники, які впливають на купівлю. Вони називаються неціновими детермінантами. Коли вони змінюються, відбувається переміщення по кривій попиту. Тому їх також називають чинниками зміни попиту. Зміна однієї з детермінант змінює положення кривої попиту. Якщо споживачі виявляють бажання і здатність купувати більшу кількість даного товару по кожній з можливих цін, то сталося збільшення попиту і крива попиту змістилася праворуч. Зменшення попиту відбувається тоді, коли через зміну в одному його детермінанті (або більш) споживачі купують меншу кількість продукту по кожній з можливих цін, це спричиняє скорочення попиту і зміщення кривої попиту ліворуч (Рис.2).

Розглянемо вплив нецінових детермінантів:

1. Споживчі смаки. Сприятлива для даного продукту зміна попиту споживчих смаків або переваг, викликане рекламою або зміною моди, буде означати, що попит зріс по кожній ціні. Несприятливі зміни в перевагах споживачів спричинять зменшення попиту і зміщення кривої попиту ліворуч. Технологічні зміни у вигляді вияву нового продукту здатні привести до зміни споживчих смаків.

Приклад: фізичне здоров'я стає все більш популярним, а це підвищує попит на кросовки і велосипеди.

2. Число покупців. Збільшення на ринку числа покупців обумовлює підвищення попиту. А зменшення числа споживачів знаходить відображення в скороченні попиту.

Приклади: японці скорочують імпортні квоти на американське телекомунікаційний обладнання, тим самим підвищуючи попит на таке обладнання; зниження рівня народжуваності зменшує попит на освіту.

3. Прибуток. Вплив попит зміни грошового прибутку більш складно. Відносно більшості товарів підвищення прибутку призводить до збільшення попиту.

Товари, попит на які змінюється в прямій залежності із зміною грошового прибутку, називаються товарами вищої категорії, або нормальними товарами.

Товари, попит на які змінюється в протилежному напрямі, тобто зростає при зниженні прибутків, називаються товарами нижчої категорії.

Приклади: збільшення прибутків підвищує попит на такі нормальні товари, як вершкове масло, омари, філе, і знижує попит на такі товари нижчої категорії, як капуста, ріпа, відновлені шпички і ношений одяг.

4. Ціни на зв'язані товари. Чи призведе зміну ціни на зв'язаний товар до підвищення або зниження попиту на продукт, що розглядається, залежить від того, чи є цей прирідненний товар замінником нашого продукту (взаємозамінним товаром) або супутнім йому (взаємодоповнюючим товаром). Коли два продукти взаємозамінні, між ціною на один з них і попитом на іншій існує прямий зв'язок. Коли два товари є взаємодоповнюючими, між ціною на один з них і попитом на іншій існує зворотній зв'язок. Багато які пари товарів є незалежними, самостійними товарами, зміна ціни на один дуже мало вплине або зовсім не вплине на попит на інший. Приклади: зниження тарифів на пасажирські авіаперевезення скорочує попит на поїздки автобусним транспортом (взаємозамінні товари); скорочення ціни на відеомагнітофони підвищує попит на відеокасети.

5. Очікування. Споживчі очікування відносно майбутніх цін на товари, наявність товарів і майбутнього прибутку здатні змінити попит. Очікування падіння цін і зниження прибутків веде до скорочення поточного попиту на товари. Зворотнє твердження також вірне.

Приклад: несприятлива погода в Південній Америці породжує очікування в майбутньому більш високих цін на каві і тим самим підвищує поточний попит на нього.

Збільшення попиту, при інших рівних умовах (незмінність пропозиції), породжує ефект підвищення ціни і ефект збільшення кількості продукту. Зменшення попиту виявляє як ефект зниження ціни, так і ефект скорочення кількості продукту. Ми виявляємо прямий зв'язок між зміною попиту і витікаючими звідси змінами рівноважної ціни і кількості продукту.

Рис.2

Можливі випадки, коли пропозиція і попит змінюються в протилежних напрямках.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes