/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про деякі питання діяльності відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (12.01.2001), Детальна інформація

Тема: Про деякі питання діяльності відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (12.01.2001)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 3025
Скачати "Реферат на тему Про деякі питання діяльності відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (12.01.2001)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
46. Звіт ревізійної комісії Банку розглядається і затверджується засновником.

47. Контроль за дотриманням Банком вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, здійснює внутрішня аудиторська служба Банку, яка підпорядковується голові правління Банку.

Внутрішня аудиторська служба Банку провадить свою діяльність відповідно до положення про неї, що затверджується головою правління Банку.

48. Ревізії та перевірки діяльності структурних підрозділів Банку здійснюються контрольно-ревізійною службою Банку, яка провадить свою діяльність відповідно до положення про неї, затвердженого правлінням Банку.

49. Перевірки діяльності Банку можуть здійснюватися зовнішніми аудиторами (аудиторськими фірмами).

Державні органи здійснюють перевірку діяльності Банку в межах їх повноважень згідно із законодавством.

50. Національний банк здійснює регулювання і нагляд за діяльністю Банку в межах та порядку, передбачених законодавством України.

Облік і звітність

51. Фінансовим роком Банку вважається календарний рік. Ведення обліку, документообіг і звітність у Банку організовуються згідно з вимогами Національного банку.

52. Підсумки діяльності Банку відображаються в щомісячних і річних балансах, звітах про прибутки і збитки, а також у річному фінансовому звіті. Обсяги, форми звітності, інформація про виконання Банком своїх зобов'язань та терміни їх подання встановлюються відповідно до законодавства.

53. Річний баланс, фінансовий звіт за формою і в терміни, встановлені Національним банком, публікуються у спеціальному виданні після підтвердження незалежним аудитором (аудиторською фірмою) достовірності поданих у них відомостей.

Припинення діяльності Банку

54. Діяльність Банку припиняється шляхом його реорганізації або ліквідації.

Реорганізація Банку відбувається за рішенням засновника.

У разі реорганізації Банку вносяться необхідні зміни до його Статуту, а права та обов'язки Банку переходять до його правонаступників.

Ліквідація Банку здійснюється за рішенням засновника. Національного банку, суду у випадках, передбачених законодавством.

У разі ліквідації Банку за рішенням засновника утворюється ліквідаційна комісія. Ліквідація у цьому випадку здійснюється відповідно до Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) та нормативно-правових актів Національного банку.

У разі ліквідації Банку за рішенням Національного банку утворюється ліквідаційна комісія, яка діє відповідно до нормативно-правових актів Національного банку.

Якщо Банк визнається банкрутом, утворення і порядок роботи ліквідаційної комісії, а також умови ліквідації Банку визначаються відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) та інших актів законодавства.

55. Ліквідація вважається завершеною, а Банк таким, що припинив свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Реєстру банків, їх філій та представництв, валютних бірж.

56. У разі ліквідації Банку документи, пов'язані з його діяльністю, передаються на зберігання до архіву Національного банку.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
Коментарі до даного документу
Додати коментар