/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про деякі питання діяльності відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (12.01.2001), Детальна інформація

Тема: Про деякі питання діяльності відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (12.01.2001)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 3025
Скачати "Реферат на тему Про деякі питання діяльності відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (12.01.2001)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
без довіреності діє від імені Банку, представляє інтереси Банку в усіх установах та організаціях як в Україні, так і за її межами;

розпоряджається майном і коштами Банку відповідно до законодавства;

подає засновнику пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади першого заступника і заступників голови правління та спостережній раді - щодо призначення на посаду та звільнення з посади інших членів правління;

розподіляє обов'язки між першим заступником, заступниками голови та іншими членами правління;

видає довіреності від імені Банку, підписує договори (угоди, контракти), в тому числі зовнішньоекономічні, має право встановлювати інший порядок підписання договорів (угод, контрактів) та інших зобов'язань і документів від імені Банку;

підписує позовні заяви від імені Банку, має право встановлювати інший порядок підписання таких заяв;

видає накази та розпорядження з питань діяльності Банку, затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарату Банку;

організовує ведення протоколів засідань правління та книги протоколів. Книга протоколів і витяги з неї надаються засновнику на його вимогу;

затверджує штатний розпис Банку, граничну чисельність працівників центрального апарату та загальну чисельність працівників;

приймає рішення про надання матеріальної допомоги працівникам Банку;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників Банку, встановлює посадові оклади, надбавки, застосовує заходи матеріального заохочення працівників, у разі потреби притягає їх до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;

здійснює інші повноваження від імені Банку.

Організаційна структура Банку

36. Банк із своїми філіями і представництвами є єдиною системою Банку.

37. Структура і мережа Банку будуються за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням.

Структура Банку складається з:

центрального апарату;

філій Банку (регіональні управління, відділення Банку); представництв;

територіально відокремлених безбалансових відділень та його філій.

Філії та представництва Банку не є юридичними особами і діють від імені Банку відповідно до положення про них.

38. Філії та представництва Банку очолюють керівники, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою правління за погодженням з правлінням Банку.

39. Компетенція, функції, інші питання діяльності філій та представництв Банку визначаються положеннями про них, які затверджуються відповідно до цього Статуту та реєструються територіальними управліннями Національного банку.

40. Компетенція, функції та інші питання діяльності територіально відокремлених безбалансових відділень Банку та його філій визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, встановленому правлінням Банку, та погоджуються територіальними управліннями Національного банку.

41. Філії, здійснюють банківські операції від імені Банку відповідно до нормативно-правових актів Національного банку.

Контроль, ревізія та аудит діяльності Банку

42. Перевірка діяльності Банку здійснюється ревізійною комісією Банку, персональний оклад якої у кількості 5 чоловік затверджується засновником.

43. Положення про ревізійну комісію Банку затверджується спостережною радою.

44. Членами ревізійної комісії Банку не можуть бути члени правління, спостережної ради та працівники Банку.

Ревізійна комісія для виконання покладених на неї функцій може залучати незалежних експертів на платній, договірній основі у порядку, визначеному положенням про ревізійну комісію.

45. З результатами перевірки та висновком за річним звітом і балансом ревізійна комісія ознайомлює правління Банку.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
Коментарі до даного документу
Додати коментар