/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про деякі питання діяльності відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (12.01.2001), Детальна інформація

Тема: Про деякі питання діяльності відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (12.01.2001)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 3025
Скачати "Реферат на тему Про деякі питання діяльності відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (12.01.2001)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з питань, які відповідно до законодавства та цього Статуту підлягають розглядові та вирішенню засновником та спостережною радою Банку;

затвердження фінансового плану, плану залучення та розміщення ресурсів, кошторисів витрачання коштів на власні потреби;

схвалення фінансового звіту, розгляд річного звіту і балансу Банку та подання їх на затвердження засновнику;

організація діяльності Банку, обліку та звітності, внутрішньобанківського контролю, автоматизації банківських операцій;

затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Банку;

розгляд питань оперативної діяльності Банку та його структурних підрозділів;

контроль за додержанням законодавства працівниками Банку;

встановлення відсоткових ставок за активними і пасивними операціями, а також розмірів комісійних та інших винагород за послуги;

визначення умов оплати праці працівників Банку, крім тих, що визначає спостережна рада;

прийняття рішень з питань соціального забезпечення і захисту та стимулювання працівників Банку;

прийняття рішень з питань надання благодійної допомоги і спонсорської підтримки;

розгляд матеріалів ревізій та перевірок установ Банку, звітів їх керівників і прийняття за ними рішень;

підготовка пропозицій щодо утворення в установленому порядку філій, представництв та дочірніх підприємств Банку, а також їх реорганізації та ліквідації, розгляд проектів положень про них та їх статутів з подальшим поданням засновнику для прийняття рішення;

встановлення порядку утворення, реорганізації та ліквідації територіально відокремлених безбалансових відділень;

прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади керівників філій, представництв Банку, центрального апарату, інших керівників згідно з переліком посад, затвердженим правлінням Банку;

прийняття рішень з питань керівництва роботою структурних підрозділів та здійснення контролю за виконанням покладених на них завдань;

підготовка пропозицій щодо зміни розміру статутного фонду;

розгляд проектів змін та доповнень до цього Статуту та подання їх на затвердження засновнику;

прийняття рішення про списання безнадійних активів Банку, недостач та втрат його товарно-матеріальних цінностей, морально застарілого та непридатного для подальшого використання обладнання і транспортних засобів, а також витрат за припиненими капітальними вкладеннями згідно з порядком покриття збитків, встановленим засновником;

створення постійно діючих робочих органів (комітетів, комісій);

затвердження символіки Банку;

вирішення інших питань діяльності Банку, винесених на розгляд правління за рішенням голови правління, крім тих, що належать до компетенції засновника та спостережної ради Банку.

Правління діє в межах своєї компетенції та підзвітне засновнику Банку.

Засідання правління проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

Правління має право приймати рішення, якщо на його засіданні присутні не менш як дві третини його членів.

Рішення правління приймається простою більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні. У разі рівної кількості голосів голос голови правління є вирішальним.

Рішення правління оформляються постановами правління та наказами голови правління Банку.

Робота правління організовується та проводиться на підставі регламенту, що затверджується правлінням Банку.

35. Голова правління Банку:

керує діяльністю правління Банку і несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань;

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
Коментарі до даного документу
Додати коментар