/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про деякі питання діяльності відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (12.01.2001), Детальна інформація

Тема: Про деякі питання діяльності відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (12.01.2001)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 3025
Скачати "Реферат на тему Про деякі питання діяльності відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (12.01.2001)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
ведення рахунків клієнтів і банків-кореспондентів;

фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів; випуск платіжних документів і цінних паперів (чеків, акредитивів, акцій, облігацій, векселів тощо);

купівля, продаж і зберігання платіжних документів, цінних паперів, а також операції з ними;

видача поручительств, гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі;

придбання права вимоги з поставки товарів і надання послуг, прийняття ризику виконання таких вимог та інкасація цих вимог (факторинг);

придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду (лізинг);

купівля в організацій та громадян і продаж їм іноземної валюти готівкою і валюти, що перебуває на рахунках і вкладах;

купівля і продаж в Україні та за кордоном банківських металів;

залучення і розміщення дорогоцінних металів (у тому числі банківських металів) на рахунки і вклади та інші операції з цими цінностями відповідно до міжнародної банківської практики;

довірчі операції (залучення та розміщення коштів, управління цінними паперами тощо) за дорученням клієнтів;

надання консультаційних послуг;

проведення операцій з касового виконання державного бюджету за дорученням Національного банку;

здійснення інших операцій з дозволу Національного банку.

Банк на підставі наданих Національним банком дозволів і лізензій провадить діяльність, пов'язану із зберіганням та обслуговуванням обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операціями емітента з випущеними ним цінними паперами, веденням реєстрів власників іменних цінних паперів, відповідальним збереженням цінних паперів (сертифікатів цінних паперів) та/або обліком прав власності на ці папери, та інші види діяльності, що не суперечать законодавству.

Права Банку

22. Банк згідно із законодавством, цим Статутом, наданими йому Національним банком дозволами і ліцензіями має право:

відкривати за погодженням з Національним банком на території України та за її межами філії і представництва;

бути засновником підприємств будь-яких організаційних форм і видів, а також придбавати акції (частки, паї) господарських товариств;

входити до складу спілок, асоціацій, інших об'єднань, утворюваних банками, для координації діяльності та захисту своїх інтересів на території України та за її межами;

запроваджувати нові види банківських послуг для своїх клієнтів, у тому числі вводити нові види заощаджень і кредитів для населення;

самостійно встановлювати відсоткові ставки за активними та пасивними операціями, а також розміри комісійних та інших винагород за послуги;

одержувати від підприємств, установ і організацій бухгалтерські звіти та баланси, фінансові плани та інші відомості, необхідні для кредитування, проведення розрахунків та підтвердження платоспроможності клієнтів, а також для забезпечення кредитів приймати у заставу майно, на яке може бути звернено стягнення, отримувати заставлене майно у власність, забезпечувати виконання зобов'язань іншими засобами, що використовуються у банківській практиці;

перевіряти використання за цільовим призначенням виданих Банком кредитів, а також наявність та умови зберігання майна, яким забезпечується виконання зобов'язань за виданими кредитами (гарантіями);

обстежувати потенційні об'єкти інвестиційної діяльності, створювати відповідний банк даних, здійснювати інформаційне забезпечення учасників інвестиційного процесу;

визначати самостійно форми, системи і порядок оплати праці та стимулювання працівників;

мати у власності нерухоме майно, засоби зв'язку, обладнання, транспортні засоби тощо;

використовувати готівку інших банків, підприємств зв'язку, торгівлі та інших підприємств і організацій в порядку, встановленому Національним банком;

здійснювати електронне обслуговування клієнтів;

перевозити грошово-валютні цінності та проводити інкасацію грошових коштів;

здійснювати випуск, обіг, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї (лотерейних білетів);

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
Коментарі до даного документу
Додати коментар