/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про деякі питання діяльності відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (12.01.2001), Детальна інформація

Тема: Про деякі питання діяльності відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (12.01.2001)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 3025
Скачати "Реферат на тему Про деякі питання діяльності відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (12.01.2001)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
6. Банк є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, у тому числі укладати договори (угоди, контракти), бути позивачем та відповідачем в суді, арбітражному або третейському судах.

Банк набуває статусу юридичної особи з дня його внесення Національним банком до Реєстру банків, їх філій та представництв, валютних бірж.

7. Банк, його філії, представництва, територіально відокремлені безбалансові відділення мають печатки із зображенням Державного герба України, інші печатки, штампи, бланки із своїм найменуванням.

8. Місцезнаходження Банку (поштова адреса) - Україна, 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г.

9. Банк не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Банку, крім випадків, передбачених законом.

10. Банк є економічно самостійним і повністю незалежним від органів державної влади у вирішенні питань, пов'язаних з його оперативною діяльністю.

Банк провадить свою діяльність на комерційній основі, володіє, користується та розпоряджається майном, у тому числі будівлями, спорудами, устаткуванням, інвентарем, фондами та коштами на правах власності відповідно до законодавства. Банк має право придбавати майно у власність та вчиняти щодо власного майна будь-які дії, що не суперечать законодавству.

11. Банк входить до складу банківської системи України.

Банк має самостійний баланс, кореспондентські рахунки у Національному банку та в інших банках.

Мета і предмет діяльності Банку

12. Метою діяльності Банку є одержання прибутку від виконання банківських операцій та від надання банківських послуг.

13. Предмет діяльності Банку - виконання банківських операцій та надання банківських послуг згідно з наданими Національним банком ліцензіями та провадження іншої діяльності в порядку, передбаченому законодавством.

Фонди Банку

14. З метою забезпечення статутної діяльності Банк формує статутний, резервний та інші фонди відповідно до законодавства, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

15. Статутний фонд Банку становить 100 000 000 гривень.

16. Банк може змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду в порядку, визначеному законодавством.

Статутний фонд збільшується шляхом випуску нових акцій, обміну облігацій на акції або збільшення номінальної вартості акцій, а зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій. Зменшення статутного фонду за наявності заперечень кредиторів Банку та без дозволу Національного банку не допускається.

17. Зміни до Статуту набирають чинності з дня внесення відповідного запису до Реєстру банків, їх філій та представництв, валютних бірж.

18. Резервний фонд Банку створюється у розмірі не менш як 25 відсотків статутного фонду. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить не менш як 5 відсотків суми чистого прибутку.

Акції Банку

19. Банк випускає 100 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000 000 (один мільйон) гривень кожна у бездокументарній формі на всю суму статутного фонду. Кожна акція є неподільною.

Прибуток Банку та порядок покриття збитків

20. Прибуток Банку формується за рахунок доходів, одержаних внаслідок провадження ним діяльності, і визначається відповідно до законодавства.

Прибуток після сплати податків та інших обов'язкових платежів спрямовується на формування фондів Банку та виплату дивідендів. Терміни і порядок виплати дивідендів визначаються засновником.

Збитки покриваються за рахунок резервного фонду, а в разі нестачі його коштів за рахунок інших фондів Банку. Якщо фондів Банку не вистачає для покриття збитків, вони покриваються за рахунок майна Банку в установленому законодавством порядку. Банк не має право випускати акції для покриття збитків, пов'язаних з його господарською діяльністю.

Операції Банку

21. Банк забезпечує впровадження прогресивних форм розрахунково-кредитного та касового обслуговування населення, розширення безготівкових розрахунків, розповсюдження та погашення цінних паперів, кредитування населення, валютне обслуговування іноземних громадян і громадян України, надає різноманітні платні послуги.

Банк відповідно до наданих йому Національним банком дозволів і ліцензій з додержанням вимог законодавства і нормативно-правових актів Національного банку може здійснювати такі операції:

залучення і розміщення грошових вкладів та кредитів;

здійснення розрахунків за дорученням клієнтів, банків-кореспондентів та їх касове обслуговування;

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
Коментарі до даного документу
Додати коментар