/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Організація повторень на уроках математики, Детальна інформація

Тема: Організація повторень на уроках математики
Тип документу: Курсова
Предмет: Математика
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1657
Скачати "Курсова на тему Організація повторень на уроках математики"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Міцне засвоєння знань є головною задачею процесу навчання, це дуже складний процес. В нього входять сприймання навчального матеріалу, його запам’ятовування й осмислення, а також можливість використання цих знань в різних умовах.

1. Викладання математики не може бути на належному рівні, а знання учнів не будуть досить повними і міцними, якщо в роботі вчителя відсутня система повторювально-узагальнюючих уроків.

Це пояснюється психологічними особливостями процесу пізнання і властивостей пам’яті. Тільки постійне включення нових знань у систему попередніх знань може забезпечити досить високу якість засвоєння предмету. Тільки через повторення можна прийти до логічних висновків. Без повторення неможливо розкрити сутність речей і явищ, їх розвиток. Не дарма кажуть: “Повторение — мать учения”.

2. Повторення математики необхідне як для учнів з метою поглиблення, зміцнення і систематизації своїх знань, так і для самого вчителя з метою вдосконалювання методів навчання і збільшення ефективності своєї праці.

3. Повторення математики повинно систематично проводитися на уроках, органічно вписуючись в основний зміст уроку.

При викладі нового матеріалу одночасно треба повторювати раніше пройдений матеріал. Учні повинні відчувати потребу в повторенні. Це досягається тим, що при вивченні нового матеріалу вчитель порівнює його, зіставляє зі старим, встановлює аналогію між ними, проводить узагальнення, поглиблення і систематизацію.

4. Перед початком навчального року чи чверті необхідно ретельно спланувати матеріал для повторення, вказати види повторення, через яке воно може проводитися, тобто встановлюється, який матеріал буде повторюватися паралельно з вивченням нової теми і який на спеціально відведених уроках повторення.

5. Необхідно систематично практикувати поточне повторення. Необхідне також тематичне повторення по закінченні теми та заключне – по закінченні розділу чи курсу, на яких встановлюються більш широкі логічні зв’язки між темами і розділами, підкреслюються ідеї, що лежать в основі даної навчальної дисципліни.

6. Для підвищення інтересу і активності учнів при повторенні необхідно застосовувати різні прийоми і методи роботи, урізноманітнити повторюваний матеріал, старий матеріал розглянути з інших точок зору, встановлювати все нові і нові логічні зв’язки, стимулювати самостійну роботу учнів.

Тільки таким шляхом можна усунути протиріччя, що виникає з одного боку через відсутність бажання в частини учнів повторювати те, що ними вже засвоєне один раз, а з іншої в силу необхідності повторювати з метою поглиблення, узагальнення і систематизації раніше вивченого матеріалу.

7. Необхідна добре продумана теоретична і практично обґрунтована система повторення, що має забезпечити високу якість і міцність знань учнів. Тільки в цьому випадку викладач досягає тих цілей, які він переслідує повторенням.

8. Необхідно ретельно проаналізувати теорію і практику повторення з метою встановлення позитивних і негативних сторін роботи шкіл при повторенні.

Повторення навчального матеріалу потребує від вчителя творчої праці. Він повинен забезпечити чіткий зв’язок між видами повторення, здійснити глибоко продуману систему повторення.

Опанувати мистецтвом організації повторення – задача вчителя, від її розв’язання багато в чому залежить міцність знань учнів.Список літератури

Аракелян О.А. Некоторые вопросы повторения математики в средней школе. – М.: Учпедгиз, 1960. – 35с.

Бескин Н.М. Методика геометрии: Учебник для педагогических институтов. – М.: Учпедгиз, 1947. – С.60-68.

Бевз Г.П. Геометрія 7-9: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Вежа, 2001. – С.82-90.

Колягин Ю.М. и др. Методика преподавания математики в средней школе: Общая методика. – М.: Просвещение, 1980. – 90с.

Математика 5-11 кл.: Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Шкільний світ, 2001. – С.28-31.

Погорєлов О.В. Геометрія: Планіметрія: Підручник для 7-9 класів. – К.: Освіта, 2001. – С.223-240.

Эрдниев П.М. Обучать математике активно, творчески, экономно. – М.: Народное образование, 1962. – С.102-110.

Эрдниев П.М. Сравнение и обобщение при обучении математике. – М.: Учпедгиз, 1960. –58с.

PAGE

PAGE 3

В

А

С

D

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар