Технічна документація на локальну мережу, Детальна інформація

Технічна документація на локальну мережу
Тип документу: Курсова
Сторінок: 18
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: фелікс
Розмір: 53.9
Скачувань: 1124
Постановка задачi - це етап на якому велику pоль пpидiляють визначенню кiнцевої мети. Визначається загальний пiдхiд до piшення, тобто з'ясовують чи має дана задача piшення, а якщо має, то чи воно єдине. А також на цьому етапi визначаються piзнi хаpактеpистики задачi.

Написана програми використовується для автоматизації роботи бухгалтерів по обліку основних засобів (ОЗ) на підприємствах, в організаціях з будь-якими формами особистості, включно організації, які стоять на державному бюджеті. Облік ОЗ призначений для ведення інвентарних карток по об’єктам, створення розрахунків аналітичного обліку, формування інформації про наявність ОЗ на місцях зберігання і експлуатації, розрахунку зносу ОЗ і витрат по нормам амортизації.

Ця програма набагато спрощує роботу бухгалтерів, які займаються цим питанням, вивільнює час працівників, який вони можуть використати для інших завдань. Програма має спростити роботу відділу і забезпечити зручність її використання.

Вхідною інформацією в програмі є бази даних та заповнена специфікація. Структура головной баз даних в яку заноситься вся інформація про рух об’єкта по підприємству знаходиться в файлі sred01.dbf і має назву RABMAS. Структура бази приведина на рисунок 1.1.1. Також до вхідної інформації відносяться ще шість баз даних з такими полями, як: FDATA(dataras-дата ввода), KODZ(kz-код затрат), KOD_CEX(cex-цех, name_cex-найменування цеха), NORMA(fio-пріз-вище, mol-матеріально відповідальна особа), SETUP(hw-норма, shifr-шифр), SREDSTV.

Вихідною інформацією є форми: акт прийомки, амортизаціїні відрахування, історія об’єкта, акт на списання, накладна на переміщення, накладна на переміщення(групами), просмотр стану об’єкта, а також бази даних: kod_cex, norma, setup.

Все це спрощують роботу допомогають швидко отримати інформацію про потрідні об’єкти.

Акт прийомки відображае дату ввода прийома об’єкта; цех в, якиї був прийнятиї об’єк; дебіт рахунка; аналітіку; інвентарниї номер, найменування принятого об’єкта та іншу інформацію про прийом об’єктів. Цеї акт зображениї на рисунку 1.1.2.

Номер

П/п Назва Тип Довжина Призначення

1. In C 6 інвентарний номерNpp C 2 номер по порядкуCex C 5 цех

Mol C 3 мат. відповід. особа

Ds C 3 дебіт рахунка

Du C 8 аналітека дебіта

Ks C 4 кредіт рахунку

Ku C 8 аналітіка кредіта

St N 15 початкова вартість

Kz N 4 код затрат

Ha N 5 код амортизаційного звіта

Hw N 5 норма аморт звіта

Di N 4 дата виготовлення

Dv N 4 дата ввода

Si N 15 сума зносу

Aw N 12 аморт відрах на початок року

Name C 150 назва

So N 15 сума на початок року

Sumb N 12 баланс

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes