Технічна документація на локальну мережу, Детальна інформація

Технічна документація на локальну мережу
Тип документу: Курсова
Сторінок: 18
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: фелікс
Розмір: 53.9
Скачувань: 1124
r

t

¤

E

I

\x00F0

o

o

oe

o

\x160D\xE868\x6A78\x3500\x8108\x4A438\x1D00o

@

!

\x646Bl

\x646Bp

!

@

алгоритму.

Принципова блок-схема алгоритму повинна вiдображати етапнiсть алгоритмiчного процесу. Етапнiсть зображується у виглядi блокiв ( сукупнiсть процедур рiшення задачi ) з вказанням взаємного зв'язку. В серединi кожного блоку коротко описується змiст вiдповiдного етапу алгоритма з використанням прийнятих в данiй задачi умовних позначень реквiзитiв. Блоки нумеруються арабськими цифрами над правим верхнiм кутом.

Даний етап заключається врозкладені обчислювального процесу на можливі складові частини встановлення порядку їх послідовності.

2.3. Відлагодження програми.

При розробцi програми найбiльш важким являється етап вiдладки і тестування програми.

Мета тестування полягає у виявленнi існуючих в програмi помилок.

Мета вiдладки складається у виявленнi та знищеннi помилок.

Вiдладку програми починають з складання плану тестування. Такий план повинен уявляти собi кожний програмiст.

Cкладання плану спирається на поняття про джерела i характер помилок.

Основними джерелами помилок являються:

недостатньо глибоке вивчення математичної моделi або алгоритму рiшення задачi;

порушення вiдповiдностi мiж схемою алгоритму або записом його на алгоритмiчнiй мовi i програмою, написанiй на мовi програмування;

помилкове оголошення початкових даних на програмному бланку;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes