Технічна документація на локальну мережу, Детальна інформація

Технічна документація на локальну мережу
Тип документу: Курсова
Сторінок: 18
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: фелікс
Розмір: 53.9
Скачувань: 1124


Операційна система Система функціональ-ного контролю Система автоматизації програмування Система автоматизації відладкиРис 3.1.1. Структура загального програмного забезпечення.

Кpiм пакетiв пpикладних пpогpам в склад спецiального пpогpамного забеспечення входить також комплекс програм технiчного обслуговування. Данний комплекс мiстить текст програми, які по функцiональному призначенню дiляться на вiдладочнi, перевiрочнi i дiагностичнi:

1.Вiдладочнi програми використовують для перевiрки правильностi роботи пристроїв i блокiв ЕОМ пiд час налагодження машини. Вони розробленi для центральних процесорiв, основної памятi, каналiв вводу-виводу, зовнiшнiх пристроїв. Вiдладочнi програми є автономними i виконуються без участi операцiйних систем.

2.Перевiрочнi програми призначені для перiодичної перевiрки правильностi функцiонування пристроїв, блокiв i машини в цiлому i для знаходження несправностей в процесi експлуатації.

3.Дiагностичнi програми дозволяють класифiкувати вiдмови i локалiзувати мiсця несправностей.

Перевiрочнi i дiагностичнi програми працюють пiд керiвництвом спецiальної програми-монiтора, в функцiї якої входить виклик, виконання кожного окремого теста i керування ним.

Однiєю з головних складових частин програмного забес-печення ЕОМ є операцiна система, яка представляє собою органiзовану сукупнiсть програм i структур даних, призначених для керування функцiонуванням ЕОМ, збiльшуючи її перепускну здiбність, розширення сфери примiнення, автоматизацiї пiдготовки, складних програм до виконання на ЕОМ.

Склад програмного забезпечення приведено на рисунку 1.3.2.

Visual FoxPro 5 новий потужний продукт, який дозволяє примінювати при розробці баз данних всю гнуцкість об’єктно-орієнтованного програмування. Найбільш значним нововеденням версії 3.0 був перехід до бази даних в її класичному розумінні і реалізації технології обробки данних за допомогою SQL-операторів.

У версії 5.0 додано багато нових функцій, які дозволяють використовувати SQL-оператори, збільшен словник бази даних, представленні бібліотеки додаткових елементів керування, введенні нові команди та функції для підтримки OLE-технології.

Visual FoxPro є потужнім та зручним засобом розробки баз данних з архітектурою клієнт-сервер. Професійна версія Visual Foxpro має спеціальні засоби переноса баз данних Visual FoxPro на SQL-сервер.

Visual FoxPro має широкий спектр можливостей розробки баз данних з архітектурою клієнт-сервер, серед яких можна виділити слідуючі:

-використання баз даних;

-тригери та правила перевірки;

-встроєна буферізація даних;

-транзакція;

-об’єктно-орієнтоване програмування;

-візуальне програмування;

-продвинутий графічний інтерфейс користувача;

-підтримка OLE та встроєна мова SQL.ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗАГАЛЬНЕ СПЕЦIАЛЬНЕ

КЗС-керування системою забезпечення

Рис.1.3.2. Склад програмного забезпечення.

Спеціальна частина.

f

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes