Про утворення Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" (11.04.2001), Детальна інформація

Про утворення Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" (11.04.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 23
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 35.4
Скачувань: 651
15.3. Компанія ліквідується:

а) за рішенням засновника;

б) за рішенням загальних зборів акціонерів Компанії;

в) на підставі рішення суду або арбітражного суду за поданням органів, що контролюють діяльність Компанії, у разі систематичного або грубого порушення нею законодавства;

г) на підставі рішення арбітражного суду в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ).

15.4. У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію майна Компанії та продажу не менш як 60 відсотків її акцій, рішення про реорганізацію або ліквідацію Компанії приймає Кабінет Міністрів України.

15.5. Ліквідація Компанії проводиться призначеною загальними зборами акціонерів ліквідаційною комісією, а у разі припинення діяльності Компанії за рішенням суду, арбітражного суду або Кабінету Міністрів України - ліквідаційною комісією, яка призначається цими органами.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Компанії. Ліквідаційна комісія у триденний термін з моменту її призначення публікує в одному з офіційних друкованих органів інформацію про ліквідацію Компанії із зазначенням терміну подання кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Компанії, виявляє її дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів Компанії перед третіми особами, а також її акціонерами, складає ліквідаційний баланс і подає його загальним зборам акціонерів Компанії або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

15.6. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну нею Компанії, її акціонерам і третім особам, відповідно до законодавства.

15.7. Кошти, що належать Компанії (включаючи виручку від розпродажу її майна у разі ліквідації), після розрахунків з оплати праці працівників Компанії, які працюють на умовах найму, і виконання зобов'язань перед бюджетом, власниками цінних паперів, випущених Компанією, та іншими кредиторами розподіляються між акціонерами пропорційно загальній вартості акцій Компанії, власниками яких вони є. Майно, передане Компанії у користування, повертається його власникам у натуральній формі без винагороди.

15.8. Ліквідація Компанії вважається закінченою, а Компанія такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про її ліквідацію до державного реєстру.

Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 11 квітня 2001 р. N 354

ПЕРЕЛІК

підприємств, які підлягають перетворенню у відкриті

акціонерні товариства, з наступною передачею 100 відсотків

їх акцій до статутного фонду Національної акціонерної

компанії "Украгролізинг"

------------------------------------------------------------------ Код згідно| Назва підприємства | Адреса

з ЄДРПОУ | |

------------------------------------------------------------------ 24258915 Українське державне 01023 м. Київ,

підприємство по матеріально- вул. Мечнікова, 16а

технічному забезпеченню

агропромислового комплексу

"Украгротех"

00861529 Український державний 76000 м. Івано-Франківськ,

конструкторсько- вул. Незалежності, 46

технологічний інститут

транспорту "Украгротранс"

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes