Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (28.08.2001), Детальна інформація

Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (28.08.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 22
Скачувань: 700
(ii) постійна організація програм підготовки службовців;

(iii) заходи аудиторського характеру з метою перевірки системи роботи установи.

Заходи щодо вирішення проблеми країн, де заходи протидії відмиванню грошей не існують або існують у недостатньому обсязі

20. Фінансові установи повинні забезпечити, особливо - у тих країнах, де ці Рекомендації не виконуються або виконуються не повністю, застосування зазначених вище засад до роботи своїх відділень і більшості філіалів цих установ за кордоном у тих межах, у яких це можливо з огляду на місцеве законодавство і нормативні акти. У разі коли місцеве законодавство робить застосування цих засад неможливим, фінансові установи повинні повідомляти про неможливість виконання цих Рекомендацій компетентні органи тієї країни, де розташоване центральне відділення установи.

21. Особливу увагу фінансові установи повинні звертати на ділові стосунки і операції з особами, під якими розуміються також компанії і фінансові установи, з тих країн, які не виконують або не повністю виконують ці Рекомендації. У кожному випадку, коли такі операції не мають очевидної законної кінцевої мети, необхідно відстежити можливою мірою зміст і цілі таких операцій, отримані висновки оформлювати письмово і надавати їх як допоміжні документи наглядовим, аудиторським і правоохоронним органам.

Інші заходи запобігання операціям з відмивання грошей

22. Країни повинні розглянути можливість здійснення заходів з виявлення та відстеження перевезень готівки та обігових кредитно-грошових документів на пред'явника через кордони, за умови виконання жорстких правил щодо належного використання інформації і забезпечення свободи переміщення капіталів.

23. Країни повинні проаналізувати можливість застосування і корисність системи, за якої банки та інші фінансові установи і посередники повідомляли б про всі внутрішні та міжнародні валютні операції, сума яких перевищує певний фіксований поріг, національні центральні органи з комп'ютеризованою базою даних, яка може надаватися при розслідуванні справ, пов'язаних з відмиванням грошей, у розпорядження компетентних органів, за умови виконання жорстких правил щодо належного використання інформації.

24. Країни повинні взагалі сприяти подальшому розвиткові сучасних і надійних методів контролю за грошима, включаючи подальше поширення застосування таких засобів заміни прямого використання грошей, як чеки, платіжні картки, прямий депозит чеків заробітної платні і використання цінних паперів, що існують тільки у бухгалтерському запису.

25. Країни повинні звернути увагу на потенційне зловживання холдинговими компаніями з боку фахівців у відмиванні грошей і розглянути можливість здійснення додаткових заходів, спрямованих на запобігання незаконному використанню таких організацій.

Запровадження функцій регулюючих та інших адміністративних

органів і їх роль

26. Компетентні органи, що здійснюють нагляд за банками або іншими фінансовими установами чи посередниками, так само як і інші компетентні органи, повинні забезпечити наявність у контрольованих ними закладах програм захисту від відмивання грошей. Ці органи повинні співпрацювати у справах, пов'язаних з розслідуванням або карним переслідуванням через операції з відмивання грошей, з іншими внутрішніми судовими або правоохоронними органами, надаючи їм експертну допомогу як за власною ініціативою, так і за окремими запитами.

27. Для забезпечення дієвого запровадження цих Рекомендацій у застосуванні до інших видів пов'язаної з грошима діяльності, передбаченої законодавством кожної з країн, необхідно призначати компетентні відповідальні органи, що використовуватимуть для цього важелі адміністративного нагляду і регулювання.

28. Компетентним органам належить визначити основні принципи на допомогу фінансовим установам для визначення підозрілих схем діяльності або дій їхніх клієнтів. Зрозуміло, що такі принципи повинні мати свій розвиток у часі і не бути вичерпними. Крім того, розуміється, що такі принципи слугуватимуть, головним чином, як інструмент підготовки персоналу фінансових установ.

29. Компетентні органи, яким доручено регулювання діяльності фінансових установ або нагляд за ними, повинні здійснити усі заходи юридичного та нормативного характеру, щоб запобігти контролю злочинців або їх співучасників над фінансовими установами або ж надбанню такими елементами права вирішального голосу у таких установах.

D. ЗМІЦНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ

Співпраця адміністративних органів

Обмін загальною інформацією

30. Національним адміністративним органам належить розглянути варіанти фіксації, принаймні на загальному рівні, міжнародних грошових потоків у будь-якій валюті для того, щоб існувала можливість оцінки грошових потоків і перетоків з різних закордонних джерел у сполученні з інформацією, яка надходить з центрального банку. Така інформація повинна надаватися у розпорядження Міжнародного валютного фонду і Банку для міжнародних розрахунків з метою полегшення їх міжнародних досліджень.

31. Міжнародні компетентні органи, такі як Інтерпол і Міжнародна митна організація, повинні нести відповідальність за збирання та надання компетентним органам інформації щодо останніх розробок у процесах та методах відмивання грошей. Центральні банки та органи регулювання банківської діяльності повинні займатися цим у рамках своєї мережі. Національні органи різних галузей, консультуючись з торговельними асоціаціями, мали б тоді змогу доводити таку інформацію до відома фінансових установ у своїх країнах.

Обмін інформацією стосовно підозрілих операцій

32. Усі країни повинні докладати зусиль, спрямованих на поліпшення міжнародного обміну між компетентними органами інформацією за ініціативою окремих країн або за спеціальними запитами стосовно підозрілих операцій, осіб і корпорацій, які мають відношення до таких операцій. Необхідно передбачити жорсткі правила для забезпечення відповідності такого інформаційного обміну з національними та міжнародними положеннями про захист приватного життя і даних.

Інші форми співпраці

База і засоби для співробітництва у справах, пов'язаних з

конфіскацією, взаємодопомогою та екстрадицією

33. Країни повинні забезпечувати - на двосторонній або тристоронній основі - відсутність негативного ефекту для можливостей або бажання країн у наданні правової допомоги одна одній через різницю між дефініціями у різних країнах стандартів обізнаності, наприклад - різних стандартів щодо попередніх намірів скоєння злочину.

-

B*

j

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes