Створення клієнтської програми для користування базою данних MS ACCESS в Delphi 4.0, Детальна інформація

Створення клієнтської програми для користування базою данних MS ACCESS в Delphi 4.0
Тип документу: Реферат
Сторінок: 8
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 939
if MessageDlg('Ви впевненні що хочете знищити записи, що задовільняють введеним даним?',

mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then

begin

DataModule1.Query1.SQL.Clear;

sqlTable:='Delete * ';

sqlWhere:='where ';

sqlTable:=sqlTable + 'from Товар ';

sqlWhere:=sqlWhere+'('+t1+' like '''+'%'+Edit1.Text+''') and ('+t2+' like '''+Edit2.Text+''') and ('+

t3+' like '''+Edit3.Text+''') and ('+t4+' like '''+Edit4.Text+''') and (';

case ComboBox1.ItemIndex of

0: sqlWhere:=sqlWhere+t5+' = '+Edit5.Text+');';

1: sqlWhere:=sqlWhere+t5+' > '+Edit5.Text+');';

2: sqlWhere:=sqlWhere+t5+' < '+Edit5.Text+');';

3: sqlWhere:=sqlWhere+t5+' between '+Edit5.Text+' and '+Edit12.Text+');';

end;

DataModule1.Query1.SQL.Add(sqlTable+sqlWhere);

DataModule1.Query1.ExecSQL;

end;

end;

procedure TForm1.ToolButton9Click(Sender: TObject); // додання записів

var sqlInsert: String;

begin

DataModule1.Query1.SQL.Clear;

sqlInsert:='Insert into Товар Values ('''+'%'+Edit1.Text+''','''+Edit2.Text+''','''+

Edit3.Text+''','''+Edit5.Text+''','''+Edit4.Text+''');';

DataModule1.Query1.SQL.Add(sqlInsert);

DataModule1.Query1.ExecSQL;

end;

procedure TForm1.ToolButton7Click(Sender: TObject); // створення нової таблиці

var TableName,sqlCreate:string;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes