Створення клієнтської програми для користування базою данних MS ACCESS в Delphi 4.0, Детальна інформація

Створення клієнтської програми для користування базою данних MS ACCESS в Delphi 4.0
Тип документу: Реферат
Сторінок: 8
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 939
procedure TForm1.SpeedButton9Click(Sender: TObject);

begin

DataModule1.Table1.MasterSource:=DataModule1.DataSource2;

DataModule1.Table1.MasterFields:='Код товару';

Application.CreateForm(TQuickRSum, QuickRSum);

QuickRSum.Preview;

QuickRSum.Destroy;

DataModule1.Table1.MasterSource:=nil;

DataModule1.Table1.MasterFields:='';

end;

Створимо новий Report, назвемо його QuickRSum, властивість DataSet присвоїмо DataModule1.Table1, з групи Bands присвоїмо значення True властивостям HasTitle, HasColumnHeader, HasDetail. Помістимо на Report QRBand i QRSubDetail. На розділ Title помістимо QRLabel “Відомості про продаж товарів”, на ColumnHeader QRLabel з назвами полів таблиці «Товар», на частину Detail QRDBText відповідно з властивостю DataSet DataModule1.Table1, a DataField з назвами відповідних полів таблиці. На частину GroupHeader помістимо назви полів таблиці “Рахунок”, відповідно на частину SubDetail QRDBText з DataSet = DataModule1.Table3, i DataFiled яких надамо назви полів таблиці “Рахунок”:

Викликавши контекстне меню правою кнопкою миші можна подивитись попередій перегляд звіту, але, наприклад, в нашому випадку, звіт буде відображатись неправильно в режимі розробки програми, тому що зв'язок між таблицями «Товар» і «Партія товару» ми встановлюємо під час роботи програми. Скомпілювавши і запустивши програму ми зможемо переглянути звіт в нормальному вигляді натиснувши кнопку «Перегляд і друк».The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes