/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Створення клієнтської програми для користування базою данних MS ACCESS в Delphi 4.0, Детальна інформація

Тема: Створення клієнтської програми для користування базою данних MS ACCESS в Delphi 4.0
Тип документу: Реферат
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 863
Скачати "Реферат на тему Створення клієнтської програми для користування базою данних MS ACCESS в Delphi 4.0"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
begin

DataModule1.Query1.SQL.Clear;

TableName:=InputBox('Введіть ім''я нової таблиці','','');

sqlCreate:='Select * into '+TableName+' from Товар where ('+t1+' like '''+'%'+Edit1.Text+''') and ('+t2+' like '''+Edit2.Text+''') and ('+

t3+' like '''+Edit3.Text+''') and ('+t4+' like '''+Edit4.Text+''') and (';

case ComboBox1.ItemIndex of

0: sqlCreate:=sqlCreate+t5+' = '+Edit5.Text+');';

1: sqlCreate:=sqlCreate+t5+' > '+Edit5.Text+');';

2: sqlCreate:=sqlCreate+t5+' < '+Edit5.Text+');';

3: sqlCreate:=sqlCreate+t5+' between '+Edit5.Text+' and '+Edit12.Text+');';

end;

DataModule1.Query1.SQL.Add(sqlCreate);

DataModule1.Query1.ExecSQL;

DataModule1.Query1.SQL.Clear;

DataModule1.Query1.SQL.Add('Select * from '+TableName);

DataModule1.Query1.Active:=True;

end;

procedure TForm1.ToolButton11Click(Sender: TObject); // самостійне введення запиту

begin

with DataModule1.Query1 do

begin

SQL.Clear;

SQL.Add(InputBox('Введіть запит','',''));

Active:=True;

end;

end;

Наведемо приклад створення запиту з двох таблиць. Помістимо на GroupBox Edit9, ComboBox3 i дві компоненти SpeedButton. Одна з них буде використовувати нашу функцію з dll GetDate. Запит повинен вибирати за введеною датою товари з таблиці «Товар» на основі дати виписки рахунку з таблиці «Рахунок». В ComboBox введемо такі елементи для вибору: Рахунок.[Сума оплати], Товар.[Назва товару], Рахунок.[Дата проплати], які користувач може вибрати для вибору сортування результатів. Введемо наступний текст для обробки події OnClick для SpeedButton4 (вибір дати) і SpeedButton6 (вивід результатів запиту):

procedure TForm1.SpeedButton4Click(Sender: TObject);

begin

Edit9.Text:=DateToStr(GetDate);

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
Коментарі до даного документу
Додати коментар