Тренінги, рольові ігри та управлінські тести для підготовки менеджерів, Детальна інформація

Тренінги, рольові ігри та управлінські тести для підготовки менеджерів
Тип документу: Реферат
Сторінок: 22
Предмет: Менеджмент
Автор: фелікс
Розмір: 49.6
Скачувань: 1946
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. Тема: "Універсальний код доповідей "Цицерон"." PAGEREF _Toc496432930 \h 29

Використана література. PAGEREF _Toc496432933 \h 31

Передмова

Психологія менеджменту, або по-іншому психологія управління , яка трансформована відповідно до ринкової економіки, - є однією з найактуальніших проблем вітчизняної науки. Підгрунтям для неї є напрацювання західних фахівців, які вже давно живуть у системі, до якої ми прагнемо. Але ринкове мислення формується не тільки економічними чи психологічними чинниками, а й соціальними, культурними, звичаєвими, релігійними, традиційними. Менеджер західної корпоративної культури і керівник вітчизняного пострадянського виховання будуть мотивувати і ухвалювати свої рішення на адекватну ситуацію не завжди адекватно (1,2,4(. Отже, західні управлінські технології і методики без достатньої перевірки і адаптації до наших умов не можуть бути сприйнятими і впровадженими "один до одного" в нашу управлінську практику та навчальний процес.

Слід зауважити, що, попри не зовсім сприятливі умови, в яких працювали десятиліттями вітчизняні фахівці, є і в Україні гідні праці, якими не можна нехтувати (1,3,5(.

В контрольній роботі використані дані психолого-соціальних концепцій про залежність моделей стилів управління від національного менталітету, традицій, культури, соціально-економічних систем Г.Уїльяма, М.Оучі, А.Маслоу, Б.Коссова, І.Руничка, В.Давидова, С.Гончарова, Т.Лобанова тощо. Наведені деякі тренінги, рольові ігри та управлінські тести американської, західнонімецької та української шкіл менеджменту, які можуть бути використані при вивченні навчальної дисципліни "Менеджмент".

Сучасний етап розвитку економіки характеризується зростанням ролі керівника у всіх сферах управління виробництвом. Народному господарству України дуже потрібні енергійні, професійно підготовлені, підприємливі, висококультурні керівники, що активно вивчають і використовують досягнення науки і передовий досвід у галузі організації управління сучасним виробництвом.

Ефективність роботи будь-якого керівника залежить від багатьох факторів – організаційної структури об’єкта, яким управляють, інформаційного забезпечення, технічних засобів, професійних і організаторських здібностей керівного персоналу, а також від рівня організації праці самих керівників, їх вміння ефективно використовувати досягнення теорії і практики.

Оволодіння технікою управління відбувається у повсякденній практиці. Способи і засоби постійно онвлюються, удосконалюються, асимілюючи нове, раціональне, відкидаючи методи і прийоми, що віджили.

1. Роль психології у підготовці менеджерів

Психологічна наука серед широкого круга проблем розробляє і основні норми ділових і особистих відносин. Вони дозволяють зберігати стабільні особисті контакти, підняти на більш високий рівень ефективність та культуру ділових. Розширення знань про себе та інших людей, вміння встановити оптимальні відносини, навички особистого та ділового спілкування - ось шлях, що пропонує сучасна психологічна наука.

Особливе поєднання темпераментів, характерів, життєвих цінностей "задає" специфічну взаємодію людей.

У сучасній професійній діяльності дуже важлива спрацьованість учасників, коли колеги розуміють один одного з півслова.

Недостатня психологічна освіченність більшості членів нашого суспільства є одною з причин все ще невисокого рівня кадрової роботи на підприємствах. І в умовах стрімко розвиваючихся техніки і технології ціна кадрових прорахунків зростає неймовірно. Тому дуже важливим є надання допомоги підприємцям, керівникам та робітникам і службовцям підприємств, організацій та фірм у оволодінні основами психологічних знань.

У психології особистості багато факторів відіграють свою роль: це вік, освіта, трудовий стаж, стать, але крім цих природних і незалежних від нас самих факторів існують ще і особиста направленість, тип мислення, схильності та інтереси, сила волі та інші особливості характеру, які потрібно вивчати і вдосконалювати в собі.

2. Тестування

Для оцінки виробничої, суспільної і побутової діяльності людини, а також для вдосконалення управлінської діяльності керівників, вироблення найбільш правильних стиля і методів керування колективом і взаємовідносин у колективі правлять за основу виробничо-управлінські тести.

Далі наведені найбільш вдалі, на мій погляд, тести у вигляді практичних занять для використання при підготовці менеджерів.

Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний технічний університет

Спеціалізований факультет

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

з курсу "Менеджмент" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей "Облік і аудит" та "Економіка підприємства".

Тема: "Який ви керівник. Тест."

Як правило, силою ніякого керівника не роблять. Зазвичай пропонують "поміркувати". В такій ситуації людина не завжди розуміє про що їй треба розмірковувати. Ідеальним рішенням, звичайно, є спеціалізований консультативний центр, де спеціалісти після ознайомлення з особистими даними і завданнями, які потрібно буде людині вирішувати, сказали б, чи варто йти їй на цю керівну посаду. Але найбільш доступним засобом у такій ситуації є тест.Питання

Відповідайте "так"чи "ні" на наведені нижче питання.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes