/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Правнича термінологія у документах міжнародного приватного та митного права, Детальна інформація

Тема: Правнича термінологія у документах міжнародного приватного та митного права
Тип документу: Реферат
Предмет: Мова, Лінгвістика
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1195
Скачати "Реферат на тему Правнича термінологія у документах міжнародного приватного та митного права"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
Конституція – ( від лат. – устрій, установлення) – 1) Основний закон держави, що закріплює суспільний та державний устрій.

Процедура ( франц. , від лат. – просуваюсь, проходжу) – 1) Офіційно встановлений чи прийнятий за звичаєм порядок, послідовність дій здійснення або оформлення якихось справ. 2) Лікувальні заходи.

Раса ( франц. , від. італ. – порода) –1) Велика група людей, що склалася історично і об’єднана спільністю походження та сукупністю певних вторинних спадкових фізичних особливостей. 2) У біології – група організмів одного виду чи підвиду, якому властиві певні спільні ознаки.

Релігія ( від лат. – побожність) – форма суспільної свідомості, суспільно-культурне явище, суть якого окреслює ставлення людини до сфери сакрального.

Територія ( лат. , від. – земля) – певна частина земної поверхні з визначеними кордонами або межами.

Юрисдикція ( лат. , від – право і – проголошую) – повноваження давати правову оцінку фактам, розв’язувати правові питання.

Частина III

Стаття 6

2. У країнах, де не відмінено смертну кару, смертні вироки можуть виноситися тільки за найтяжчі злочини відповідно до закону, який діяв під час вчинення злочину і який не суперечить постановам цього Пакту і Конвенції про запобігання злочинові геноциду і покарання за нього. Це покарання може бути здійснене тільки на виконання остаточного вироку, винесеного компетентним судом.

4. Кожен, кого засуджено до смертної кари, має право просити про помилування чи про пом’якшення вироку. Амністія, помилування або заміна смертного вироку можуть допускатися в усіх випадках.

Амністія ( грец. – прощення, від – забуваю) – 1) Передбачене актом найвищого органу державної влади повне або часткове звільнення від покарання та його правових наслідків і пом’якшення покарання певної категорії осіб, засуджених судом, дотримання і припинення порушеного кримінального переслідування, а також зняття судимості з осіб, що відбули покарання або звільнені від покарання. 2) Переносно – прощення, помилування взагалі.

Геноцид ( від грец. – рід) – 1) Винищення окремих груп населення за расовими, національними, релігійними мотивами.

Компетентний ( від. лат. – належний відповідний) – 1) Повноважний, повноправний у розв’язанні якоїсь справи. 2) Досвідчений у певній галузі і якомусь питанні.

Конвенція ( від. лат. – договір) – 1) Угода, міжнародний договір з якихось спеціальних питань. 2) Договір між підприємствами й організаціями для врегулювання питань збуту, виробництва тощо.

Стаття 9

3. Кожна заарештована або затримана за кримінальним звинуваченням особа в терміновому порядку допроваджується до судді чи до іншої службової особи, якій належить за законом право здійснювати судову владу, і має право на судовий розгляд протягом розумного строку або на звільнення. Утримання під вартою осіб, які чекають на судовий розгляд, не повинно бути загальним правилом, але звільнення може ставитись у залежність від подання гарантій явки на суд, явки на судовий розгляд у будь-якій іншій його стадії, в разі необхідності, явки для виконання вироку.

Гарантія ( франц. ) – 1) Поручення, забезпечення.

Кримінальний ( лат. ) – 1) Злочинний. 2) Той, що стосується вивчення злочинів і злочинності, боротьби і запобігання злочинам.

Стадія ( грец. – стадій) – 1) Певний ступінь (період, етап) у розвитку чогось, що має свої якісні особливості.

Терміновий ( лат. ) – 1) Той, що обмежений строками, визначеним часом.

Стаття 10

1. Усі особи, позбавлені волі, мають право на гуманне ставлення і повагу до гідності, притаманної людській особі.

Гуманний ( лат. ) – 1) Людяний у своїх діях і ставленні до інших людей.

Стаття 14

1. Усі особи є рівними перед судами і трибуналами. Кожен має право при розгляді будь-якого кримінального обвинувачення, що висуваються проти нього, або при визначенні його прав і обов’язків у будь-якому цивільному процесі на справедливий і прилюдний розгляд справи компетентним, незалежним і безстороннім судом, створеним на підставі закону. Преса і публіка можуть не допускатися на весь розгляд або частину його з міркувань моралі, громадського порядку чи державної безпеки в демократичному суспільстві, або…

Демократія ( грец. – народовладдя, від – народ і – влада) – 1) Форма політичної організації суспільства, що характеризується участю народу в управлінні державними справами.

Мораль ( від лат. – моральний, від – звичаї) – 1) Система поглядів і уявлень, норм і оцінок, що регулюють поведінку людей, одна з форм суспільної свідомості. 2) Переносно – повчальний висновок з якоїсь події; повчання, напучення.

Преса ( франц. ) – 1) Періодично публіковані видання.

4

ae

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
Коментарі до даного документу
Додати коментар