/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Правнича термінологія у документах міжнародного приватного та митного права, Детальна інформація

Тема: Правнича термінологія у документах міжнародного приватного та митного права
Тип документу: Реферат
Предмет: Мова, Лінгвістика
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1202
Скачати "Реферат на тему Правнича термінологія у документах міжнародного приватного та митного права"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
4

гнення певного результату.

Публіка (від лат – всенародний, громадський) – 1) Група людей, що зібралися де-небудь.

Трибунал ( від. лат. – судилище) – 1) Спеціальні суди ( міжнародні воєнні, військові).

Цивільний ( від. лат. ) – 1) Той, що пов’язаний з цивільним законодавством. 2) Штатський, невійськовий.

5. Кожен, хто засуджений за будь-який злочин, має право на те, щоб його засудження і вирок були переглянуті судовою інстанцією вищої ланки згідно з законом.

Інстанція ( лат. – безпосередня близькість) – 1) Кожна з послідовних ланок у системі підпорядкованих один одному органів державного управління.

Стаття 18

1. Кожна людина має право на свободу думки, совісті та релігії. Це право включає свободу мати чи приймати релігію або переконання за своїм вибором і свободу сповідувати свою релігію та переконання як одноособово, так і спільно з іншими, прилюдно чи приватним шляхом, у відправленні культу, виконанні релігійних та ритуальних обрядів і вчень.

Культ ( від. Лат. – поклоніння) – 1) Зовнішній вияв поклоніння божеству; сукупність прийнятих у тій, чи іншій релігії або релігійній течії обрядів, свят, ритуалів, звичаїв. 2) Переносно – сліпе поклоніння комусь або чомусь, безмірне звеличення якоїсь особи.

Приватний ( лат. ) – 1) Особистий, неофіційний, домашній, несуспільний.

Ритуал ( від лат. – обрядовий) – 1) Сукупність обрядів, що супроводять релігійну церемонію, їх зовнішнє оформлення. 2) Церемонія, церемоніал.

Стаття 19

3. Користування передбаченими в пункті 2 цієї статті правами накладає особливі обов’язки й особливу відповідальність. Воно може бути, отже, пов’язане з певними обмеженнями, які, однак, мають встановлюватися законом і бути необхідними: а) для поважання прав і репутації інших осіб.

Пункт ( нім. , від лат. – крапка) – 1) Розділ або положення ( у документі, викладі тощо). 2) Місце у просторі, що характеризується певними ознаками (географічне положення, природні особливості, використання для якихось цілей тощо). 3) Місце зосередження чого-небудь. 4) Установа, підприємство, що обслуговує певний район, дільницю. 5) Одиниця вимірювання у друкарській системі мір. Дорівнює 0Б375 мм.

Репутація ( франц. , від лат. – міркування, роздум) – 1) Загальна думка про окрему особу, групу чи колектив людей.

Стаття 20

1. Будь-яка пропаганда війни повинна бути заборонена законом.

Пропаганда (від лат. – те, що підлягає розповсюдженню) – 1) Друковане та усне поширення та роз’яснення ідей, вчень, поглядів, політичних, наукових та інших знань.

Стаття 22

1. Кожна людина має право на свободу асоціації з іншими, включаючи право створювати профспілки і вступати до них для захисту своїх інтересів.

Асоціація ( лат. – сполучення, з’єднання, від – з’єдную) – 1) Добровільне об’єднання осіб або організацій для досягнення спільної мети. 2) Сполучення, з’єднання чого-небудь в єдине ціле. 3) Психологічний зв’язок між окремими нервово-психічними актами – уявленнями, думками, почуттями, внаслідок якого одне уявлення, почуття тощо спричинює інше.

Професія (від лат. – офіційно зазначене заняття, спеціальність) – 1) Рід трудової діяльності, що вимагає певних знань і трудових навичок і є джерелом існування.

Стаття 24

1. Кожна дитина без будь-якої дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, національного чи соціального походження, майнового стану або народження має право на такі засоби захисту, які є необхідними в її становищі як малолітнього з боку її сім’ї, суспільства і держави.

Дискримінація ( лат. від. лат. – розрізняю, розділяю) – 1) Обмеження або позбавлення прав певної категорії громадян за расовою чи національною належністю, політичними і релігійними переконаннями тощо. 2) У міжнародних відносинах – створення умов, що ставлять якусь державу (групу держав) у гірше становище порівняно з іншими державами. 3) Властивість органів розрізняти незначні якісні відмінності між зовнішніми подразненнями.

Частина IV

Стаття 28

1. Створюється Комітет із прав людини (який іменується нижче у цьому Пакті “Комітет”). Він складається з вісімнадцяти членів і виконує функції, передбачені нижче.

Комітет ( франц. , від лат. – доручаю) – 1) Керівний виборний орган.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
Коментарі до даного документу
Додати коментар