/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Правнича термінологія у документах міжнародного приватного та митного права, Детальна інформація

Тема: Правнича термінологія у документах міжнародного приватного та митного права
Тип документу: Реферат
Предмет: Мова, Лінгвістика
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1202
Скачати "Реферат на тему Правнича термінологія у документах міжнародного приватного та митного права"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
Функція ( від лат. – виконання, звершення) – 1) Діяльність, обов’язок, робота і призначення. 2) Математ. Величина, яка змінюється зі зміною незалежної змінної величини (аргументу). 3) Біол. Специфічна діяльність органа чи організму.

Стаття 31

2. Під час виборів до Комітету береться до уваги справедливий географічний розподіл членів і представництво різних форм цивілізації та основних юридичних систем.

Географія (грец. , від – земля і – описую) – 1) Система наук, що вивчають природні і виробничі територіальні комплекси та їх компоненти.

Цивілізація ( франц. від лат. – гідний і вихований) – 1) Рівень суспільного розвитку і матеріальної культури, досягнутий даною суспільно-економічною формацією. 2) Будь-яка форма існування живих істот, наділених розумом. 3) Історичні типи культур, локалізованих в часі, просторі.

Юридичний ( від лат. – судовий) – 1) Правовий; той, що стосується правознавства.

Стаття 34

1. Коли вакансія оголошується відкритою відповідно до статті 33 і якщо строк повноважень члена, який має бути замінений, не вичерпується протягом шести місяців після оголошення цієї вакансії, Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй повідомляє кожну державу – сторону цього Пакту, яка може протягом двох місяців подати відповідно до статті 29 кандидатуру для заповнення цієї вакансії.

Вакансія ( франц. від лат. – вільний) – 1) Не зайнята посада у штаті установи. 2) Вільне місце для вступника у навчальному закладі. 3) Дефект кристала, що полягає у відсутності атома або іона у вузлі кристалічної градки.

Кандидатура ( від лат. – кандидат) – 1) Особа, яку намічено для призначення на посаду, до обрання у виборний орган або до прийому в якусь організацію.

Секретар ( франц. від лат. – учасник таємних нарад) – 1) Особа, що очолює орган міжнародної організації. 2) Службовець, що відає листуванням установи, організації або окремої особи. 3) Особа, що веде протокол зборів, наради, засідання. 4) Особа, що керує поточною роботою наукової установи, редколегії тощо.

Стаття 36

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй надає необхідний персонал і матеріальні засоби для ефективного здійснення функцій Комітету відповідно до цього Пакту.

Ефективний ( від лат. – діяльний, творчий). – 1)Дійовий.

Персонал ( від лат. – особистий) – 1) Особовий склад організації, установи, підприємства тощо; сукупність кадрів однієї професійної категорії.

Стаття 39

2. Комітет встановлює свої власні правила процедури, але ці правила повинні, зокрема, передбачати, що:

а) дванадцять членів Комітету утворюють кворум.

Кворум ( від лат. – чиєї (присутності достатньо) – 1) Кількість присутніх на зборах організації, достатня для визнання зборів правомочними.

Стаття 43

Члени Комітету і спеціальних узгоджувальних комісій, які можуть бути призначені згідно із статтею 42, мають пільги, привілеї та імунітети експертів, що посилаються Організацією Об’єднаних Націй у відрядження, як це передбачено у відповідних розділах Конвенції про привілеї та імунітети Організації Об’єднаних Націй.

Експерт ( від лат. – досвідчений) – 1) Фахівець, який здійснює експертизу.

Імунітет ( від лат. ( ) – звільнення, свобода) – 1) Виключне право не підлягати деяким загальним законам, що надаються особам, які займають особливе становище у державі. 2) Несприятливість організмів до збудників інфекційних хвороб та впливу деяких отрут. 3) Для середньовіччя – надання феодалові судових, фінансових та адміністративних прав на певній території.

Привілей ( лат. від – особливий і –закон ) – 1) Перевага, пільга, право, надане законом окремим особам, групам людей або певному станові, класові чи класам. 2) Грамота, якою за феодалізму стверджувалися привілеї.

Частина VI

Стаття 3

Комітет може визнати неприйнятним кожне подане згідно з цим Протоколом повідомлення, що є анонімним або яке, на його думку, являє собою зловживання правом на подання таких повідомлень чи несумісне з положеннями Пакту.

Анонімний ( від грец. – безіменний) – 1) Без прізвища автора.

Стаття 7

Надалі до досягнення мети резолюції 1514 (XV), прийнятої Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 14 грудня 1960 року щодо Декларації про надання незалежності колоніальним країнам і народам, положення цього протоколу ніяким чином не обмежують права подавати петиції, наданого цим народам Статутом Організації Об’єднаних Націй та іншими міжнародними конвенціями, документами Організації Об’єднаних Націй та її спеціалізованих установ.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
Коментарі до даного документу
Додати коментар