/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Гетьманське правління Івана Скоропадського, Детальна інформація

Тема: Гетьманське правління Івана Скоропадського
Тип документу: Реферат
Предмет: Історія України
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 4814
Скачати "Реферат на тему Гетьманське правління Івана Скоропадського"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
— в історії Гетьманщини І. Скоропадський перший вжив заходів, спрямовані на підготовку збірки законодавчих актів для широкої судової практики, зобов’язав відповідних чиновників організувати переклад прав з польської на українську мову;

— в першій чверті XVIII ст. подальший розвиток товарно-грошових відносин і посилення соціального визиску, на які помітно впливала кріпосницька політика російської монархії, значно прискорили зростання великої земельної власності — основи тодішніх виробничих взаємин. 1708—1722 рр. стали особливим і переломним етапом у її перерозподілі;

— виступаючи за збереження козацького устрою, гетьман разом з тим став першим з керманичів Лівобережжя, хто офіційно почав перетворювати представників порівняно вільного військового стану на залежних посполитих;

— на гетьманування І. Скоропадського припав “пік” у збагаченні й могутності українських православних монастирів, за яким розпочалися поступова секуляризація церковної земельної власності й послаблення влади духовенства;

— офіційна ліквідація гетьманської влади в Українській козацькій державі Петром І переважно мала суб’єктивний характер і не була обумовлена внутрішнім соціально-економічним розвитком регіону. Цей акт не скасував повністю ознаки державності в Лівобережній Україні.

В додатках визначені найважливіші дати в житті та діяльності І. Скоропадського (із зазначенням сумнівних, таких, що потребують уточнення і встановлених безпосередньо автором), а також основні населенні пункти та час перебування в них гетьмана.СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ1. Українська козацька держава в другій половині XVII—XVIII ст.: кордони, населення, право. — К.: Основи, 1996. — 224 с.

2. Гетьман Іван Скоропадський. — К.: Інститут історії України НАН України, 1998. — 207 с.

3. Класи — стани та їх еволюція на Лівобережній Україні в період пізнього феодалізму // Український історичний журнал, 1985. — №3. — С. 71-80.

4. Основні закономірності розвитку торгівлі і місцевих ринків на Україні у XVIII ст. // Український історичний журнал, 1986. — №8. — С. 17-18.

5. До питання про утворення національної території України (XVIII ст.) // Народна творчість та етнографія, 1988. — №1. — С. 28-38.

6. Зміни в соціальній структурі селянства Лівобережної й Слобідської України у XVIII ст. // Історичні дослідження. Вітчизняна історія. — К., 1989. — Вип. 15. — С. 70-76.

7. Дальший розвиток української народності і поступове переростання її у буржуазну націю (друга половина XVII—XVIII ст.) // Радянська школа, 1990. — №1. — С. 22-26.

8. Розвиток елементів капіталізму в сільському господарстві, аграрних відносинах і промисловості та їх вплив на економічну спільність народності // Українська народність: нариси соціально-економічної і етнополітичної історії. — К.: Наукова думка, 1990. — С. 165-176.

9. Формування національної території у XVIII ст. Зміни в народонаселенні // Українська народність: нариси соціально-економічної і етнополітичної історії. — С. 98-109.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар