/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Рентабельність та собівартість продукції, Детальна інформація

Тема: Рентабельність та собівартість продукції
Тип документу: Реферат
Предмет: Економіка
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1525
Скачати "Реферат на тему Рентабельність та собівартість продукції"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
5 Фондомісткість, грн. 0,4 0,9 0,5 1,6

6 Норма прибули % 43 25 66 1,5Проводячи аналіз даних таблиці видно, що показник фондовіддачі був найбільшим в 2002 році, що з'явилося результатом нарощування об'ємів виробництва, проте наступного року він значно знизився, що з'явилося результатом ряду чинників. У показника фондомісткості намічалася тенденція до збільшення з початку аналізованого періоду, проте в 2002 році значно знизився, що з'явилося позитивною тенденцією у використанні основних фондів підприємства. Норма прибули, як видно з таблиці, дещо знизилася за останні роки, хоч і знаходилася на відносно високому рівні. Та все ж за останній рік наголосилося її підвищення, що з'явилося позитивним результатом у виробничо-господарській діяльності підприємства.

Для підвищення ефективності використання основних фондів необхідно підвищувати ступінь їх завантаження, особливо їх активній частині, оновлення фондів, використання прогресивнішого устаткування, сучасної технології, кваліфікованих працівників.

Оборотні фонди є тією частиною виробничих фондів, яка повністю споживається в кожному виробничому циклі і переносить всю свою вартість на знов створену продукцію. Оборотні кошти підприємства можуть використовуватися для створення виробничих запасів, заділів незавершеного виробництва, запасів готової продукції, а так само засобів в розрахунках і залишків грошових коштів на розрахунковому рахунку в банці і касі підприємства.

Проаналізувати використання оборотних коштів на підприємстві можна на основі показників материалоотдачи і матеріаломісткості. Матеріалоотдача показує, скільки проведено продукції з кожної гривни спожитих матеріалів. Матеріаломісткість є величиною, зворотною материалоотдачи, і що показує, скільки необхідно матеріальних витрат провести на виробництво одиниці продукції. Для досягнення нормальних умов функціонування підприємства материалоотдача повинна зростати, а матеріаломісткість - знижуватися. Аналіз цих показників дозволить визначити, як використовуються оборотні фонди на підприємстві, тобто ефективність їх використання.

Здійснити аналіз використання оборотних коштів на підприємстві "...... сырзавод", а так само здійснити розрахунок показників матеріаломісткості і материалоотдачи можна за допомогою наступної таблиці.

Таблиця 1.2

Аналіз використання оборотних коштів на ВАТ "...... сырзавод"

Показники 2002 2003 2004 2004в %к 2002

1 Об'єм виробництва, тис. грн. 805,3 919,3 1264,1 157

2 Собівартість продукції (р/у), тис. грн. 483,7 477,4 500,0 103

3 Зокрема матеріальні витрати, тис. грн. 264,1 179,3 266,4 101

4 Матеріаломісткість, грн 0,3 0,2 0,2 0,6

5 Матеріалоотдача, грн. 3,0 5,1 4,7 1,7

6 Питома вага матеріальних витрат в собівартості продукції %

5538539,6

З таблиці видно, що материалоотдача на підприємстві в період перших чотирьох аналізованих років постійно зростала, і лише в 2002 році наголосилося незначне зниження даного показника, що з'явилося позитивною тенденцією в діяльності підприємства. Що стосується матеріаломісткості, то вона, трохи знизившись в 1998 році, продовжує залишатися на відносно стабільному рівні, проте і не підвищуючись, що свідчить про не зовсім ефективну діяльність підприємства відносно використання оборотних коштів.

Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами - одна з найважливіших умов його успішної діяльності. Трудові ресурси підприємства є сукупністю працівників різних кваліфікаційних і професійних груп, що зайнятих на підприємстві і входять в його обліковий склад. Обліковий склад включає всіх працівників, прийнятих на роботу, пов'язаних як з основною, так і з не основною діяльністю.

Джерелами інформації для аналізу служать план по праці, статистична звітність "Звіт по праці ". Всю повноту використання трудових ресурсів можна оцінити по кількості відпрацьованих днів і годинника одним працівником за аналізований період, а так само по ступеню використання фонду робочого часу. Даний аналіз проводиться по кожній категорії працівників, по кожному виробничому підрозділу і в цілому по підприємству.

Показники продуктивності праці характеризують ефективність використання трудових ресурсів на підприємстві. Показник вироблення і трудомісткості продукції є основними і найважливішими показниками продуктивності на рівні підприємства. Показник вироблення продукції розраховується як відношення кількості проведеної продукції в умовно-натуральних одиницях вимірювання до среднесписочной чисельності тих, що працюють. Показник трудомісткості продукції, можна сказати, є зворотним показником вироблення продукції. При аналізі він визначається як відношенням часу, витраченого на виробництво всієї продукції до кількості проведеної продукції.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар