/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Рентабельність та собівартість продукції, Детальна інформація

Тема: Рентабельність та собівартість продукції
Тип документу: Реферат
Предмет: Економіка
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1525
Скачати "Реферат на тему Рентабельність та собівартість продукції"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Обов'язковою умовою для отримання прибули від ділової активності в умовах ринку є функціонування підприємства. Його життєдіяльність багато в чому залежить саме від того, якою мірою забезпечена фінансова віддача авансових засобів і наскільки досягнутий рівень прибутковості створює економічне стимулювання подальшого зростання виробництва. Таким чином, аналіз прибули і рентабельності займає одне з провідних місць в економічному аналізі будь-якого підприємства.

Метою аналізу балансового прибутку ВАТ "...... сырзавод" є вивчення об'єму і складу, а так само знаходження конкретних чинників, що її визначають, їх величини і характеру впливу на прибуток.

Проведемо аналіз прибутковості підприємства і з'ясуємо, від якого виду діяльності підприємство має найбільший прибуток, а так само визначимо, які роки з аналізованого періоду з'явилися для підприємства найбільш прибутковими. Даний аналіз необхідний для глибшого вивчення ефективності діяльності підприємства, проте повніша характеристика діяльності підприємства може бути одержана лише в сумі з даними аналізу рентабельності підприємства (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Аналіз прибутку ВАТ «...... сырзавод»

.

Показники 2002 р.

2003 р.

2004 р.

2004 в %к 2002

1 Прибуток від реалізації молочної продукції, тис. грн.

118,9

197,4

432,2

363,5

2 Прибуток від іншої реалізації, тис. грн. 68,5 91,3 109,8 160

3 Внереалізационниє фінансові результати, тис. грн.11,4

0Як показує аналіз, балансовий прибуток на підприємстві за п'ять років збільшився майже в три рази. Найбільший балансовий прибуток був одержаний підприємством в 2002 році - 553,4 тисячі гривень. Найбільша частка в балансовому прибутку складає прибуток від реалізації молочної продукції. Що стосується поза реалізаційними фінансовими результатами, то вони складають незначну частину в загальній сумі прибутку підприємства. Так само підприємством був одержаний прибуток від іншої реалізації, тобто прибуток не від основної діяльності. Вона з'явилася, в основному, результатом реалізації матеріалів і запасів, а так само деяких основних фондів підприємства.

Таким чином, основним джерелом доходу підприємства є виробництво молочної продукції, яких припадає на частку основна частина всього прибутку, одержаного підприємством. Аналіз показав, що підприємство "...... сырзавод" є прибутковим, проте реально судити про успішну діяльність можливо лише після аналізу показників рентабельності, які показують, наскільки ефективно підприємство використовує засоби в цілях отримання прибули.

Показники рентабельності більш повно, чим прибуток, відображають остаточні результати господарської діяльності підприємства. Вони характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямів діяльності, окупність витрат і так далі. Величина показників рентабельності показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Показники рентабельності зазвичай використовуються для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні.

Показники рентабельності розраховуються в основному на основі балансового прибутку; прибули від реалізації продукції (робіт/послуг) і чистого прибутку.

При аналізі всі показники рентабельності об'єднують в декілька груп, які можна представити в наступній таблиці (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Методика розрахунку показників рентабельності.

Показник Пояснення до показника Формула розрахунку

1 Рентабельність виробничої діяльності Показує, скільки підприємство має прибутки з кожної гривни, витраченої на виробництво і реалізацію продукції. Може розраховуватися в цілому по підприємству, окремим підрозділам і видам продукції. Rз=Прn/Зрn X 100%,где

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар