/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Аналіз прибутковості і рентабельності підприємства, Детальна інформація

Тема: Аналіз прибутковості і рентабельності підприємства
Тип документу: Курсова
Предмет: Анатомія
Автор: Іванов Юрій Олександрович
Розмір: 0
Скачувань: 12337
Скачати "Курсова на тему Аналіз прибутковості і рентабельності підприємства"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Зміст

Теоретична частина:

Економічний і бухгалтерський підхід до визначення прибутку.....................................4

Види прибутку підприємства, порядок його формування і розподілу...........................9

Аналіз прибутковості підприємства..................................................................................14

Показники рентабельності підприємства:........................................................................18

Факторний аналіз рентабельності реалізованої продукції........................................18

Аналіз рентабельності активів.....................................................................................19

Аналіз рентабельності власного капіталу...................................................................21

Аналіз рентабельності виробничих фондів................................................................24

Висновки....................................................................................................................................26

Аналітична частина:...........................................................................................................28

Аналіз фінансової стійкості підприємства......................................................................32

Аналіз ефективного використання основного та оборотного капіталу

підприємства.......................................................................................................................36

Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства...............................................42

Аналіз прибутку та рентабельності підприємства........................................................44

Висновки...................................................................................................................................46

Список літератури....................................................................................................................50

Додатки......................................................................................................................................52

ВСТУП

В умовах ринкової економіки для підприємства важливими питаннями є розширення чи скорочення виробництва та реалізації продукції, зростання норми прибутковості, складності податкового, фінансового та бухгалтерського обліку, що викликають потребу в дослідженні вказаних проблем. Метою курсової роботи є аналіз формування прибутку підприємства та його використання в сучасних умовах переходу до ринкової економіки із властивими для неї економічними законами.

Підприємство є проміжною ланкою в системі економічних інтересів, які виникають у взаємозв’язках між певним підприємством та іншими підприємствами, між адміністрацією підприємства і трудовим колективом, між державними органами управління і підприємством.

Характерною ознакою роботи підприємства в ринкових умовах господарювання є його економічна відособленість, організація фінансово-господарської діяльності на госпрозрахункових засадах.

У зв’язку з цим визначення прибутку має особливе значення.

Прибуток є головною метою та мотивом підприємницької діяльності, матеріальним джерелом економічного та соціального розвитку, інвестиційної та інноваційної діяльності. Він стає фактором удосконалення відносин власності.

Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім виробнича категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва. Водночас прибуток є однією з важливих форм розподілу національного доходу.

Під час проведення роздержавлення і приватизації більшість громадян України стали власниками, тобто акціонерами підприємств. Однак власники, які не отримують відчутної винагороди за свій капітал, є такими лише номінально.

Прибуток є важливим інструментом переливання капіталів до галузей, що визначають науково-технічний прогрес, та концентрації фінансових ресурсів на тих підприємствах, адміністрація і власники яких здатні ефективно порядкувати ними.

У комплексі проблем, пов’язаних з підвищенням ролі прибутку у національній економіці, велике значення має удосконалення методів аналізу фінансових результатів господарюючих суб’єктів. Перехід діяльності підприємств на принципи господарського розрахунку не супроводжувався адекватним методичним забезпеченням аналітичної та планової роботи, через що стримувалася реалізація потенціалу економічного зростання. Важливі аспекти теорії та практики аналізу прибутку та збитків потребують проведення нових досліджень та розробок підходів до аналізу фінансових результатів діяльності підприємств.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар