/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Cтан системи оподаткування фізичних осіб в Україні, її переваги та недоліки, перспективи розвитку, Детальна інформація

Тема: Cтан системи оподаткування фізичних осіб в Україні, її переваги та недоліки, перспективи розвитку
Тип документу: Курсова
Предмет: Облік та аудит
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 5726
Скачати "Курсова на тему Cтан системи оподаткування фізичних осіб в Україні, її переваги та недоліки, перспективи розвитку"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
Курсова робота з оподаткування

Cтан системи оподаткування фізичних осіб в Україні, її переваги та недоліки, перспективи розвитку.

План курсової роботи

Вступ.........................................................................................................3

І. Економічна суть прямих податків з громадян..................................5

ІІ. Сучасний стан прямого оподаткування в Україні...........................13

ІІІ. Шляхи вдосконалення прямих податків з громадян......................24

Висновок....................................................................................................30

Література..................................................................................................32

ВСТУП

Я обрала тему “Прямі податки з населення” тому, що вважаю в поповненні бюджету кожної держави, податки займають одне з перших місць. Саме з податків нараховується заробітня плата бюджетним робітникам, вчителям, лікарям тощо.

Це тема дуже цікава мені як майбутньому економісту і в майбутньому, я сподіваюсь, як керівника підприємства, тому що своєчасно виплачуючи податки, я тим самим вношу свій вклад в економічний розвиток нашої держави. А це є обовязком кожного громадянина. У сучасних умовах перебудови економіки України, становлення та розвитку ринкових відносин у державі важливе місце займає державне регулювання фінансово-господарської діяльності фізичних осіб-суб"єктів підприємницької діяльності, а також накопичень громадян. Одним із вагомих важелів регулювання розподілу між державою та населенням фінансових ресурсів є прибутковий податок з громадян та інші податки, які входять до складу податкової системи України.Оподаткування доходів фізичних осіб є складовою частиною фінансового механізму держави. У результаті перерозподілу доходів (платежів) фізичних осіб, з одного боку, реалізується економічна доктрина щодо рівня добробуту різних верств населення, а з іншого - формується фінансова база держави. Сфера перерозподілу доходів фізичних осіб є одним з основних фінансових ресурсів держави.У бюджетах місцевих рад питома вага прибуткового податку складає значну частку і коливається в межах від 25 до 60 %. Тобто прибутковий податок істотно впливає на утримання бюджетної сфери багатьох міст і районів України.

Прибутковий податок з громадян - загальнодержавний податок, а тому порядок його сплати, пільги, розміри ставок встановлюються законодавчими актами України.Він є прямим податком, тобто самостійно сплачується громадянином безпосередньо з отриманого доходу.Податки з громадян - це економічні відносини у грошовій формі, які виникають між держвою і населенням та є одним із важливих обов'язків громадян, пов"язаних із дотриманням Конституції.(1)

(1)' Бондаренко Г.І., Данілов О.Д., Лекарь С.1., Зайцев В.І., Нестеренко В.С. Оподаткування фізичних осіб.-Ірпінь.,2001.

Конституційний обов"язок громадян — сумлінно і своєчасно сплачувати податки та подавати декларацію - закріплений не лише у Конституції України, але й у конституціях усіх провідних держав світу.

Мета даної роботи - проаналізувати стан системи оподаткування фізичних осіб в Україні, розкрити її переваги та недоліки, перспективи розвитку. Завдання - дослідити механізм функціонування даної системи, з"язувати, хто є платниками цього податку в Україні, визначити об"єкт оподаткування, доходи, з яких стягується податок, та, доходи, які не оподатковуються, можливі пільги, ставки податку тощо.

Під час написання даної роботи використовувалися закони України, декрети Кабінету Міністрів України, публікації провідних українських видань, книги, підручники, навчальні посібники тощо.

І. Економічна суть прямих податків з громадян

Податки як головне джерело державних доходів мають багатовікову історію. Цілісна система оподаткування кожної країни сформувалася завдяки тривалому періоду становлення та розвитку держави. У культурних країнах стародавнього світу існували досить складні системи податків. У древніх класичних державах податки стають вже суто світською повинністю з огляду на розвиток самої ідеї державності. У римській імперії справлялися дуже різні податки. Крім того, проводилися досить складні розрахунки чисельності населення - для стягнення подушних податків; вартості майна - для справляння майнових і прибуткових податків.

Наприкінці XV — початку XVI ст. відбулося значне зміцнення урядової влади, формувалась постійна армія, розвивалась внутрішня та зовнішня торгівлі, натуральне господарство поступово витіснялося грошовим. Усе це стало поштовхом для розвитку і вдосконалення обкладання. Найбільшого поширення набули податки у вигляді мита, тобто плати за послуги, які держава надавала окремим громадянам (судове мито, мито за переміщення людей і товарів, мито як винагорода за безпеку на дорогах, за устрій доріг, мостів, портів тощо).

Цікаво, що суцільне оподаткування власних підданих вважалося образливим, тому що воно нагадувало данину, якою обкладалися підкорені народи. Але поступово, під тиском все зростаючих потреб держави, оподаткування запроваджується і всередині країни, спочатку у вигляді непрямих податків, тому що вони були не такі помітні та відчутні. Однак збільшення розмірів непрямих податків має певні межі та дуже часто наштовхується на опір у вигляді відкритих повстань. Тому уряди були змушені шукати інші джерела поповнення державної скарбниці, насамперед за допомогою прямих податків. До перших податків з громадян в Україні належать:

Податок на доходи з фізичних осіб;

Плата за землю;

Податок з власників транспортних засобів;

Єдиний податок;

Але спочатку розглянемо історію розвитку прямого оподаткування з громадян в Україні.Першими видами прямих податків стали подушні (поголовні) та поземельні. Широке застосування цих податків пояснюється відносною простотою механізму справляння, сталою базою оподаткування, неможливістю ухиляння від сплати Із розвитком промисловості з'являються прямі податки з доходів (прибутку) капіталістичних підприємств.

В історії оподаткування (у глобальному масштабі) зазвичай виділяють три етапи. Перший — від древнього світу і до початку середньовіччя — це зародження інституту податків, які поки що мали випадковий і тимчасовий характер, справлялися у примітивних формах, дуже часто у натуральному вигляді.

Другий етап охоплює XVI — XVIII ст. і характеризується зміцненням феодальних держав, грошових господарств країн, бурхливим розвитком податків, які стягувалися майже за все — вікна, двері, майно, бороди, спадщину, землю, будинки, товари, прибутки, з холостяків, євреїв, повій, покійників тощо.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
Коментарі до даного документу
Додати коментар