Опрацювання заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства, Детальна інформація

Опрацювання заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства
Тип документу: Дипломна
Сторінок: 50
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 2015
Існує багато понять конкурентоспроможності, наприклад, міжнародна організація “Європейский форум по проблемах управління” (European Management Forum)запропонувала вважати конкурентоспромсожністю фірми “реальну та потенційну здатність компанії пректувати, виготовляти товари, які по “ціновим” і “неціновим” характеристикам в комплексі більш привабливі для споживача, ніж товари конкурентів.” [10; ст.7].

На конкурентоспроможність фірми в певному ступені впливає загальноекономічний базис в країні, який визначається динамізмом екноміки, гнучкістю фінансової системи, забезпеченністю трудовими ресурсами та інш.

Крім того, на рівень конкурентоспроможності фірми великий вплив має науково-технічний рівень і ступінь вдосконалення технології виробництва, використання нових відкриттів, введення сучасних засобів автоматизації виробництва.

Аналіз конкурентної позиції на ринку пропонує визначення факторів, які впливають на відношення покупців до фірми та її продукції і як результат – зміну долі фірми в продажах на конкретному ринку. Всі фактори, які впливають на конкурентоспроможність можна розділити на дві групи: внутрішні та зовнішні.

До зовнішніх відносяться фактори, генеруємі макрооточенням та безпосереднім оточенням фірми. На фактори макрооточення фірма впливати не може, але вона повинна їх враховувати в своїй діяльності. Фактори безпосереднього оточення – ті, які не залежать від фірми, але на які вона може суттєво вплинути. До внутрішніх відносяться фактори, які залежать від фірми. Їх ініціатор – сама фірма.

До зовнішніх факторів необхідно віднести: загальнополітичне становище держави, зовнішньополітичні та економічні зв’язки з іншими державами, експортно-імпортні відносини держави, існування конкурентів в даній сфері діяльності, раціональне розміщення виробничих сил, загальний рівень техніки та технології в країні, розвиток спеціалізації та концентрації виробництва, існуюча система управління промисловістю, присутність (або відсутність) антимонопольного законодавства.

До внутрішніх факторів відноситься: система і методи управління фірмою, рівень техніки та технології на підприємстві, система розробки та введення нових технологій, рівень організації виробництва, система планування, система економічного стимулювання, соціальний, психологічний та ін.

Фактори конкурентоспроможності фірми показано в таблиці 1.1. [7;ст.80]

Зовнішні фактори Внутрішні фактори

Макрооточення Беспосереднє оточення Мікросеридовище фірми

Ініціатор

фактору Група факторів Ініціатор фактору Група факторів Група факторів Ініціатор фактору

Уряд Дії уряду Конкуренти Дії

конкурента Якість, ціна, система гарантій, компенсація, пільги ФірмаЕкономіка Тенденції в економіці Постачальники Дії постачальникаСуспільство Тенденції в політиці, інфраструктура, культура,НТР Клієнт

Економічний потенціал клієнтів, їх дії

Стан технічних, технологічних, кадрових, інформаційних, фінансових ресурсів Стратегічний потенціалКерівництво фірми Тенденції в галузі, форми і методи управлін Ринок робочої сили Раекція ринкуПриродне середовищ Клімат, флора, фауна, географічне розташування Компаньони

Дії компаньона

Реклама, маркетингові стратегії Маркетин-гова служба

Випадок Форс-мажорні обставин Кредитори

Дії кредитора

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes