Про Порядок проведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності (28.02.2001), Детальна інформація

Про Порядок проведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності (28.02.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 27
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 33.9
Скачувань: 594
режимом інвестиційної діяльності

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення центральними і місцевими органами виконавчої влади та Радою міністрів Автономної Республіки Крим аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності (далі - аналіз).

2. Аналіз проводиться з метою визначення соціально-економічних результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон (далі - СЕЗ) і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності (далі - ТПР), тенденцій їх розвитку, проблемних питань організаційного, юридичного і економічного характеру та внесення відповідних пропозицій щодо їх подальшого функціонування.

3. Терміни у цьому Порядку вживаються у такому значенні:

критерії оцінки - напрями діяльності СЕЗ і ТПР, за якими проводиться аналіз соціально-економічних та фінансових (у тому числі відносин з бюджетами) результатів функціонування цих зон і територій;

основні параметри розвитку СЕЗ і ТПР - прогнозні показники розвитку, визначені на підставі техніко-економічного обгрунтування доцільності створення СЕЗ і ТПР, стратегічних і поточних програм їх розвитку, програм соціально-економічного розвитку міст, районів і областей, на території яких вони розташовані;

показники діяльності СЕЗ і ТПР - комплекс основних соціально-економічних, фінансових, виробничих, інноваційних, екологічних результатів, досягнутих підприємствами, що реалізують інвестиційні проекти;

спеціальний режим - спеціальний правовий режим економічної діяльності СЕЗ і ТПР, який передбачає введення податкових, митних та інших пільг, запровадження режиму спеціальної митної зони.

Перелік критеріїв оцінки, основних параметрів розвитку СЕЗ і ТПР та показників їх діяльності, за якими проводиться аналіз, міститься у додатку 1.

4. Аналіз будується на принципах:

цільової спрямованості (визначається відповідність соціально-економічних процесів, що відбуваються на територіях СЕЗ і ТПР, цілям, завданням та пріоритетам, визначеним під час їх створення);

комплексності (оцінюються в комплексі соціально-економічні, фінансові, виробничі, інноваційні, екологічні та інші результати функціонування СЕЗ і ТПР);

ефективності (з'ясовується вплив спеціального режиму на розвиток регіону, обгрунтованість надання пільг конкретним суб'єктам підприємницької діяльності, а також оцінюються бюджетні, фінансові, інвестиційні, підприємницькі ризики, що можуть виникати у процесі функціонування СЕЗ і ТПР).

5. Аналіз проводиться за такими напрямами:

соціально-економічні результати;

фінансові результати (в тому числі відносини з бюджетами);

організаційне забезпечення діяльності органами управління СЕЗ і ТПР.

6. Аналіз проводиться щодо кожної СЕЗ і ТПР окремо. Якщо в межах однієї області або Автономної Республіки Крим є декілька СЕЗ і ТПР, щодо них проводиться також узагальнений аналіз.

7. Інформаційною базою для проведення аналізу є техніко-економічне обгрунтування доцільності створення та функціонування СЕЗ і ТПР, дані державної статистичної і податкової звітності, результати моніторингу функціонування СЕЗ і ТПР, програми соціально-економічного розвитку регіонів, на території яких вони розташовані.

У процесі проведення аналізу показники діяльності СЕЗ і ТПР порівнюються з основними параметрами їх розвитку, з показниками соціально-економічного розвитку регіону і держави в цілому; допускається проведення порівняння з окремими показниками розвитку території, досягнутими до запровадження спеціального режиму.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ

8. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації, на території яких розташовані СЕЗ і ТПР:

1) до 5 березня року, що настає за звітним, проводять збирання інформації у суб'єктів СЕЗ і суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти на ТПР (далі - підприємства), за формою згідно з додатком 2. ( Абзац перший підпункту 1 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1737 ( 1737-2001-п ) від 27.12.2001 )

Зазначена інформація повинна відображати результати реалізації інвестиційного проекту за кожний рік і за весь період реалізації, а не загальні результати діяльності всього підприємства.

Дані про розрахунки підприємств з бюджетами із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) перевіряються державними податковими адміністраціями в областях, а із сплати ввізного мита - регіональними митницями;

2) до 15 березня року, що настає за звітним: ( Абзац перший підпункту 2 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1737 ( 1737-2001-п ) від 27.12.2001 )

проводять аналіз на підставі узагальнення показників діяльності СЕЗ і ТПР за видами економічної діяльності, згрупованими за підсекціями, а також за весь період функціонування починаючи з першого року їх заснування;

подають Мінекономіки, Мінфіну, Державній податковій адміністрації, Держмитслужбі аналітичну записку про результати функціонування СЕЗ і ТПР та інформаційні матеріали щодо показників діяльності СЕЗ і ТПР (додаток 3) та динаміки показників діяльності СЕЗ і ТПР (додаток 4);

подають Мінекономіки основні параметри розвитку СЕЗ і ТПР за роками за формою згідно з додатком 5.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes