Про Порядок проведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності (28.02.2001), Детальна інформація

Про Порядок проведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності (28.02.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 27
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 33.9
Скачувань: 594
В аналітичній записці висвітлюється:

відповідність результатів діяльності СЕЗ і ТПР передбаченим основним параметрам їх розвитку, а у разі недосягнення таких параметрів пояснюються причини;

виконання інвесторами зобов'язань, визначених у договорах (контрактах) щодо реалізації інвестиційних проектів;

динаміка розвитку СЕЗ і ТПР, реалізація завдань, поставлених перед СЕЗ і ТПР в актах законодавства про їх заснування;

вплив функціонування СЕЗ і ТПР на соціально-економічний розвиток території їх розташування (порівняно з показниками, досягнутими по регіону за аналогічний період);

відносини з бюджетами з визначенням сальдо податкових пільг та нарахувань до бюджету податків і зборів (обов'язкових платежів). У разі перевищення пільг над фактичним надходженням податків і зборів (обов'язкових платежів) аналізуються причини, а також подається графік покриття умовних втрат бюджету;

діяльність органів управління СЕЗ і ТПР, зокрема забезпечення в межах своєї компетенції регіональних механізмів контролю за функціонуванням СЕЗ і ТПР, нормативно-правове забезпечення, заходи щодо облаштування території СЕЗ і ТПР, у тому числі виконання робіт з митного облаштування, забезпечення розвитку комунікаційних мереж, транспортної інфраструктури із зазначенням переліку об'єктів, вартості та термінів виконання робіт, а також джерела їх фінансування;

проблеми і порушення, які виникли в результаті запровадження спеціального режиму.

Додатково може бути подано перелік перспективних інвестиційних проектів, показники їх ефективності, дані про стратегічних інвесторів.

9. Мінфін та Державна податкова адміністрація на підставі документів, поданих Радою міністрів Автономної Республіки Крим і облдержадміністраціями, в межах своєї компетенції аналізують фінансові результати функціонування СЕЗ і ТПР (у тому числі відносини з бюджетами), зокрема:

обсяги наданих пільг та надходжень до бюджетів, у тому числі порівняно із загальним обсягом надходжень податків і зборів (обов'язкових платежів) у регіоні, де розташовані СЕЗ і ТПР;

стан розрахунків платників податків з бюджетами;

ефективність використання наданих пільг із ввізного мита і податку на додану вартість, а також сум податку на додану вартість, повернутих під час експорту.

Також аналізуються заходи, вжиті для усунення недоліків та порушень, виявлених органами державної податкової служби та митними органами під час перевірки діяльності підприємств, у тому числі випадків нецільового використання інвестицій.

10. Мінекономіки на підставі документів, поданих Радою міністрів Автономної Республіки Крим і облдержадміністраціями, в межах своєї компетенції аналізує:

1) соціально-економічні результати функціонування СЕЗ і ТПР, зокрема:

стан виконання інвесторами зобов'язань, а у разі їх невиконання - причини і фактори, що вплинули на це;

ступінь досягнення цілей заснування СЕЗ і ТПР на підставі порівняння показників діяльності СЕЗ і ТПР з основними параметрами їх розвитку, визначеними для звітного періоду;

вплив результатів інвестиційної та виробничої діяльності на структурну перебудову економіки регіону і розв'язання соціально-економічних проблем;

динаміку показників діяльності СЕЗ і ТПР та тенденції їх розвитку;

2) організаційне забезпечення органами управління СЕЗ і ТПР їх функціонування.

11. За результатами аналізу Мінекономіки, Мінфін та Державна податкова адміністрація відносять кожну СЕЗ і ТПР до однієї з трьох груп:

1) до I групи відносяться СЕЗ і ТПР, де:

у повному обсязі проведено необхідні організаційні заходи щодо забезпечення їх ефективного функціонування;

виконуються завдання, поставлені під час заснування конкретної СЕЗ і ТПР;

сформовано позитивні тенденції соціально-економічного розвитку, які дають підстави прогнозувати нарощування показників діяльності СЕЗ і ТПР.

Функціонування таких СЕЗ і ТПР оцінюється позитивно, спеціальний режим визнається цілком обгрунтованим і достатнім для отримання позитивних результатів, тому дію спеціального режиму рекомендується зберегти;

2) до II групи відносяться СЕЗ і ТПР, де:

спостерігаються позитивні тенденції соціально-економічного розвитку, але потенціал для отримання позитивних результатів не задіяний повністю з ряду причин (короткий термін практичної діяльності, недостатнє нормативно-правове забезпечення, порівняно незначна інвестиційна привабливість регіону, недостатня забезпеченість інфраструктурою тощо);

не в повному обсязі проведено організаційні заходи щодо забезпечення ефективного функціонування СЕЗ і ТПР;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes