Про Порядок проведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності (28.02.2001), Детальна інформація

Про Порядок проведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності (28.02.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 27
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 33.9
Скачувань: 594
Інноваційна Упроваджено інноваційних Упроваджено інновацій (нових діяльність проектів, усього технологій, технологічних ліній,

машин, обладнання, устаткування)

у тому числі у сфері у тому числі у сфері лікування

лікування та та оздоровлення

оздоровлення

Виробнича Вироблено продукції Вироблено продукції (товарів, діяльність (товарів, робіт, робіт, послуг), усього

послуг), усього

у тому числі сертифікованої

(на яку отримано сертифікати

якості)

у тому числі надано у тому числі надано послуг з

послуг з доставки, доставки, зберігання, дороблення

зберігання, дороблення експортно-імпортних і

експортно-імпортних і транзитних вантажів

транзитних вантажів

Зовнішньоеко- Експорт Експорт номічна Імпорт Імпорт діяльність Сальдо експортно-імпортних операцій

Транспортні послуги, Транспортні послуги, усього

усього

у тому числі у тому числі

відправлено відправлено експортних вантажів

експортних вантажів

прийнято імпортних прийнято імпортних вантажів

вантажів

транзит вантажів транзит вантажів

Діяльність у Створено, модернізовано Створено, модернізовано або сфері охорони або реконструйовано реконструйовано закладів охорони здоров'я, закладів охорони здоров'я, відпочинку та туризму туризму та здоров'я, відпочинку та рекреації туризму

Питома вага інвестицій у створення,

модернізацію або реконструкцію

закладів охорони здоров'я,

відпочинку та туризму до загального

обсягу освоєних інвестицій

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes