Про Порядок проведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності (28.02.2001), Детальна інформація

Про Порядок проведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності (28.02.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 27
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 33.9
Скачувань: 594
поетапне виконання завдань, поставлених під час заснування конкретної СЕЗ і ТПР, можливе після проведення додаткових організаційних, інформаційних та інших заходів.

Для таких СЕЗ і ТПР встановлюється термін, після закінчення якого буде проведено додатковий аналіз та зроблено остаточний висновок про доцільність збереження спеціального режиму;

3) до III групи відносяться СЕЗ і ТПР, де:

відсутні позитивні тенденції соціально-економічного розвитку;

не виконуються завдання, поставлені під час заснування конкретної СЕЗ і ТПР;

організаційні заходи щодо забезпечення ефективного функціонування виконувалися незадовільно.

Функціонування таких СЕЗ і ТПР оцінюється негативно, застосування спеціального режиму визнається неефективним для регіону і тому рекомендується скасувати його дію на ТПР або ліквідувати СЕЗ, застосувати інші шляхи для розв'язання соціально-економічних проблем регіону.

12. За результатами аналізу Мінфін, Державна податкова адміністрація та Держмитслужба до 10 квітня року, що настає за звітним, подають до Мінекономіки відповідні висновки. ( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1737 ( 1737-2001-п ) від 27.12.2001 )

13. Мінекономіки до 10 травня року, що настає за звітним, з урахуванням висновків Мінфіну, Державної податкової адміністрації та Держмитслужби проводить комплексний аналіз результатів функціонування кожної СЕЗ і ТПР та подає Кабінету Міністрів України узагальнені висновки щодо ефективності їх функціонування. ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1737 ( 1737-2001-п ) від 27.12.2001 )

Додаток 1

до Порядку

КРИТЕРІЇ

оцінки, основні параметри розвитку та

показники діяльності СЕЗ і ТПР

------------------------------------------------------------------------------ Критерії оцінки| Основні параметри | Показники діяльності

------------------------------------------------------------------------------ Інвестиційна Залучено інвестицій, Залучено інвестицій, усього діяльність усього у тому числі за видами:

грошові внески (кошти)

з них за рахунок кредитів

матеріальні цінності

нематеріальні активи

у тому числі за рахунок власних

ресурсів підприємства

у тому числі іноземних у тому числі іноземні інвестиції

інвестицій, усього з них:

грошові внески (кошти)

матеріальні цінності

нематеріальні активи

Відчужено інвестицій

Термін окупності інвестиційних

проектів

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes