/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Стандартні звіти, Детальна інформація

Тема: Стандартні звіти
Тип документу: Реферат
Предмет: Облік та аудит
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 778
Скачати "Реферат на тему Стандартні звіти"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
F4 - переключення режиму "гривні-копійки" (в режимі "гривні" суми в відомості приводяться без копійок, а в режимі "копійки" - з копійками). В режимі "копійки" у великих сум можуть бути невидні старші розряди;

F6 - переключення режиму "гривні-валюта". В режимі "гривні" суми в валютних стрічках відомості приводяться в гривнях, при цьому в заголовках відомості виводиться слово "Сума". В режимі "валюта" суми в валютних стрічках відомості приводяться в валюті, при цьому в заголовку відомості виводиться "В валюті";

Alt F10 - зміна параметрів програми;

- - перегляд підсумків за попередній квартал;

+ - перегляд підсумків за слідуючий квартал.

Зауваження.

1. Якщо при зміні робочого кварталу виявиться, що за потрібний період не проводився підрахунок підсумків, то перехід до другого періоду не проводиться, а на екран виводиться відповідне повідомлення.

2. Якщо перед входом в Оборотно-сальдову відомість програма запропонувала Вам розрахувати підсумки, а Ви відмовилися, то залишки на кінець періоду і обороти в відомості можуть бути не зовсім правильні.

Друк оборотно-сальдової відомості. Для друку оборотно-сальдової відомості натисніть одну з слідуючих клавіш:

F8 - друк відомості за заданий період;

F9 - друк відомості наростаючим підсумком за рік.

Програма сформує відповідний документ і виведе його для перегляду. Закінчивши перегляд, натисніть клавішу Esc. На екран буде виведено запит:

Друк одного екземпляра - Enter! Відмова - Esc! кількість екземплярів -

Щоб роздрукувати документ, приведіть принтер в стан готовності і натисніть Enter, для відміни друку натисніть Esc. Для друку кількох екземплярів (від 2 до 9) натисніть клавішу, що відповідає кількості екземплярів.

Зауваження.

Якщо в списку параметрів програми включено режим "Вивід підсумків без субконто", то в роздрукованій оборотно-сальдовій відомості будуть тільки основні рахунки, без їх ділення на субрахунки. Якщо ж цей параметр вимкнено, то в відомість будуть включені дані по рахунках і субрахунках. Дані по основних рахунках акумулюють дані по їх субрахунках. Для зміни режиму "Вивід підсумків без субрахунків" Ви можете при перегляді списку зведених проводок натиснути Alt F10.

Вивід оборотки в розрізі субконто. Якщо по рахунку ведеться аналітичний облік, то Ви можете отримати розбивку оборотів і залишків по рахунку по конкретних об'єктах аналітичного обліку з допомогою "Оборотно-сальдової відомості по рахунку в розрізі субконто" (див. розд.8.12). Для виводу цієї відомості встановіть курсор на рахунок, що Вас цікавить, і натисніть клавішу F3. Якщо по рахунку не ведеться аналітичний облік, то натиснення F3 ігнорується.

Вивід карточки рахунка. Якщо при перегляді оборотно-сальдової відомості Ви захочете отримати повні дані про операції по деякому рахунку, можна вивести "Карточку рахунка" (див. розд.8.11). Для цього встановіть курсор на рахунок, що Вас цікавить і натисніть клавішу F5.

8.6. Шахматка

Шахматка - це документ, що містить таблично представлені обороти між рахунками за деякий період часу. Шахматка часто використовується бухгалтерами, так як вона дає уявлення про рух засобів і зобов'язань підприємства.

Для виводу шахматки виберіть пункт "Шахматка" з групи "Звітність" головного меню. Програма виведе на екран таблицю, в якій стрічки відповідають рахункам дебету, а стовбчики - рахункам кредиту, а в клітинках містяться суми оборотів за вибраний період в дебет рахунка, вказаного в лівій частині стрічки, з кредита рахунка, вказаного в верхній частині стовбчика, що містить дану стрічку. Зліва і зверху шахматки відображаються номери рахунків дебета і кредита, а справа і знизу - обороти по цих рахунках.

Перегляд шахматки. Ви можете переглядати виведену на екран шахматку, переміщаючись по ній з допомогою клавіш:

( і ( - вліво і вправо;

( і ( - вверх і вниз;

Home - на верхній край шахматки;

End - на нижній край шахматки;

Ctrl Home - на лівий край шахматки;

Ctrl End - на правий край шахматки;

PgUp - "листання" шахматки вверх;

PgDn - "листання" шахматки вниз;

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар