/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Стандартні звіти, Детальна інформація

Тема: Стандартні звіти
Тип документу: Реферат
Предмет: Облік та аудит
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 817
Скачати "Реферат на тему Стандартні звіти"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Зауваження.

1. Якщо Ви хочете, щоб в аналізі рахунка по датах приводились кореспонденції даного рахунка не тільки з основними рахунками, але і з субрахунками, вимкніть в запиті "Параметри" режим "Вивід підсумків без субрахунків".

2. Якщо режим "Вивід підсумків без субрахунків" вимкнено, то в документі приводяться кореспонденції як з основними рахунками, так і їх субрахунками. Дані по основних рахунках акумулюють дані по субрахунках.

8.10. Обороти рахунку

Документ "Обороти рахунка" використовується для виводу оборотів і залишків за кожний місяць і/або квартал. Він може бути корисним при підведенні підсумків і складанні звітності.

Для отримання оборотів рахунка слід вибрати пункт "Обороти рахунка" в групі "Підсумки" головного меню. На екран буде виведено список рахунків, з якого слід вибрати потрібний і натиснути Enter. На екрані з'явиться запит.

В цьому запиті Ви можете встановити, чи повинні виводитися залишки на початок і кінець періоду, повний оборот за період і обороти з іншими рахунками по дебету і кредиту даного рахунка. З допомогою режимів, що розміщені під написом "Дані по періодах", Ви можете вказати, за які періоди виводяться дані по оборотах рахунка (за місяць, квартал, підсумкові дані або їх суміш). В полі справа від напису "Валюта" Ви можете вибрати валюту, по якій виводяться залишки і обороти (якщо валюта не вказана, виводяться гривневі залишки і обороти). В полі під написом "Обороти тільки по рахунках" можна перерахувати через кому з крапкою ";" рахунки, обороти по яких Ви хочете отримати - це зменшить об'єм даних, що виводяться.

Заповнивши поля запиту, виділіть напис "Виконати" і натисніть Enter. В нижній частині екрану з'явиться таблиця оборотів рахунку.

Перегляд оборотів рахунка. Ви можете переглядати виведені на екран обороти рахунка, переміщаючись по документу з допомогою клавіш:

(,(- вліво і вправо;

(,(- вверх і вниз;

Ctrl Home - на лівий край;

Ctrl End - на правий край;

Ctrl-( - "листання" вліво;

Ctrl-( - "листання" вправо;

Esc - вихід з перегляду.

Крім того, Ви можете використовувати клавіши:

F4 - переключення режиму "гривні-копійки" (в режимі "гривні" суми виводяться без копійок, в режимі "копійки" - з копійками). В режимі "копійки" у великих сум можуть бути невидні старші розряди;

F6 - переключення режиму "гривні-валюта". В режимі "гривні" суми приводяться в гривнях, при цьому в заголовку документа виводиться слово "Сума". В режимі "валюта" ці суми приводяться в валюті, при цьому в заголовку документа виводиться "В валюті".

F8 - друк оборотів рахунка;

Alt F10 - зміна параметрів програми.

Якщо в списку параметрів включено режим "Вивід підсумків без субрахунків", то в оборотах рахунка будуть тільки основні рахунки. Якщо ж цей параметр вимкнено, то стовбчики документа включають як основні рахунки, так і їх субрахунки. Дані по основних рахунках акумулюють дані по їх субрахунках.

Друк оборотів рахунка. Друк оборотів рахунка здійснюється аналогічно описаному вище друкові шахматки.

8.11. Карточка рахунку

В документ "Карточка рахунка" включаються всі операції з даним рахунком або операції по даному рахунку по конкретному об'єктові аналітичного обліку - назві матеріалів, організації-поставщикові і т.д. Крім того, в карточці рахунка відображаються залишки на початок і кінець періоду, обороти за період і залишки після кожної операції.

Вивід карточки рахунка можна виконати:

вибравши пункт "Карточка рахунка" з групи "Звітність" головного меню;

натиснувши клавішу F5 при перегляді Оборотно-сальдової відомості (див. розд.8.5).

При виборі пункту "Карточка рахунка" з групи "Звітність" головного меню на екран виводиться список рахунків. З нього слід вибрати потрібний і натиснути Enter. Для формування карточок по всіх рахунках натисніть клавішу F8 (цей процес може тривати досить довго).

Якщо карточка рахунка була викликана натисненням F5 при перегляді Оборотно-сальдової відомості, то вона буде сформована для того рахунка, на якому було встановлено курсор перед натисненням F5.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар