/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Стандартні звіти, Детальна інформація

Тема: Стандартні звіти
Тип документу: Реферат
Предмет: Облік та аудит
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 786
Скачати "Реферат на тему Стандартні звіти"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Друк одного екземпляра - Enter, Відмова - Esc, кількість екземплярів -

T

\x0153

T

\x1900готовності і натисніть Enter, для відміни - Esc. Для друку кількох екземплярів (від 2 до 9) натисніть клавішу, що відповідає кількості екземплярів.

Параметри виводу зведених проводок. Якщо в списокові параметрів включено режим "Вивід підсумків без субрахунків", то в спискові зведених проводок будуть тільки основні рахунки. Якщо ж цей параметр виключено, то зведені проводки включають як основні рахунки, так і субрахунки. Дані по основних рахунках акумулюють дані по їх субрахунках.

Для зміни режиму "Вивід підсумків без субрахунків" Ви можете при перегляді списку зведених проводок натиснути Alt F10.

8.8. Аналіз рахунка

Документ "Аналіз рахунка" містить обороти рахунка з іншими рахунками, обороти за розрахунковий період, залишки на початок і на кінець періоду. Таким чином, аналіз рахунка являє собою фрагмент Головної книги, що стосується одного рахунка.

Для отримання даного документа слід вибрати пункт "Аналіз рахунка" з групи "Звітність" головного меню. На екран буде виведено список рахунків, в якому слід виділити потрібний рахунок і натиснути Enter. Для отримання аналізу по всіх рахунках натисніть клавішу F8.

Після того, як Ви визначите для якого рахунка (чи рахунків) необхідно виконати аналіз, програма сформує відповідний документ і виведе його для перегляду на екран. Ви можете переглядати його, переміщаючись по ньому відповідними клавішами (див. розд.2.9). Якщо по вибраному рахунку ведеться валютний облік, програма сформує звіти по кожному виду валюти, по якому виконувались операції з даним рахунком.

Закінчивши перегляд, натисніть Esc. На екран буде виведено запит:

Друк одного екземпляра - Enter, Відмова - Esc, кількість екземплярів -

Щоб роздрукувати аналіз рахунка приведіть принтер в стан готовності і натисніть Enter, для відміни друку натисніть Esc. Для друку кількох екземплярів (від 2 до 9) натисніть клавішу, що відповідає потрібній кількості.

Зауваження.

1. Якщо Ви хочете, щоб в аналізі рахунка приводилися кореспонденції даного рахунка не тільки з рахунками, але і з субрахунками, необхідно виключити в запиті "Параметри" режим "Вивід підсумків без субрахунків".

2. Якщо режим "Вивід підсумків без субрахунків" вимкнено, то в документі приводиться кореспонденція як з основними рахунками, так і з їх субрахунками.

3. Більш детальні відомості про операції з рахунком можна отримати з документів "Аналіз рахунка по субконто" (див. розд.8.13), "Аналіз рахунка по датах" (див. розд.8.9) і "Карточка рахунка" (див. розд.8.11).

4. Аналіз рахунка можна викликати при перегляді шахматки по F7.

8.9. Аналіз рахунка по датах

Часто потрібно отримати обороти і залишки по рахунках на кожну дату деякого періоду. Це може бути потрібно, наприклад, для аналізу зміни в часі засобів або зобов'язань підприємства, для перевірки відповідності закладених в комп'ютер даних банківським випискам. Потрібну інформацію можна отримати з "Аналізу рахунка по датах".

Для отримання даного документа виберіть пункт "Аналіз рахунка по датах" з групи "Звітність" головного меню. На екран виводиться список рахунків з якого слід вибрати вибрати потрібний і натиснути Enter. Для виконання аналізу по всіх рахунках натисніть F8.

Якщо Ви вибрали аналіз одного рахунка і по цьому рахунку ведеться валютний облік, програма виведе на екран список валют. Ви можете:

вибрати клавішами потрібну валюту і натиснути Enter - тоді програма виведе операції тільки по цій валюті (в валюті і гривневому еквіваленті);

натиснути F8 - тоді програма виведе всі операції по рахунку вцілому в гривневому еквіваленті.

Після того, як Ви визначите рахунок, програма сформує документ і виведе його для перегляду. В документі для кожної дати періоду, протягом якої проводились операції з даним рахунком, приводяться залишки на початок і кінець дня, суми кореспонденцій з даним рахунком інших, обороти по дебету і кредиту рахунка за день.

Ви можете переглядати документ, як описано в розд.2.9.

Закінчивши перегляд, натисніть Esc. На екран буде виведено запит:

Друк олного екземпляра - Enter, Відмова - Esc, кількість екземплярів -

Щоб роздрукувати документ, приведіть принтер в стан готовності і натисніть Enter, для відміни друку натисніть Esc. Для друку кількох екземплярів (від 2 до 9) натисніть клавішу, що відповідає потрібній кількості.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар