Звіт про проходження педагогічної практики, Детальна інформація

Звіт про проходження педагогічної практики
Тип документу: Реферат
Сторінок: 17
Предмет: Педагогіка
Автор: фелікс
Розмір: 30.6
Скачувань: 8141
Формування економічних знань і умінь, які необхідні для конкурентоспроможності майбутніх випускників школи;

Засвоєння учнями знань, необхідним їм для подальшого вибору професії та сфери діяльності;

Забезпечення рівня підготовки, яка дозволяє учням продовжувати навчання в економічних коледжах, на економічних факультетах вузу.

Сучасне економічне мислення - це не тільки усвідомлення основоположних принципів господарювання, розуміння сутності і основних напрямків економічного розвитку. Перед усім це перетворення економічних знань на практичні дії, що забезпечують високий економічний ефект.

Економічна освіта стала потребою сьогодення. Вона покликана сформувати в людях, громадян України, економічні знання, діловитість, підприємництво, навики аналізувати економічну ситуацію і приймати обгрунтовані рішення.

Характеристика бази практики.

Я проходив практику в Головинській середній школі з метою отримання певних навичок у навчанні інших людей, навчитись володіти аудиторією, орієнтуватись в будь-яких ситуаціях, які виникають в процесі спілкування з учнями, а також навчитись викладати матеріал цікаво, застосовуючи різноманітні прийоми і методи навчання, які я вивчав в курсі “Методика викладання”. Проведення занять виховує у молодого вчителя дисциплінованість і відповідальність, бо є зразком для учнів, тобто якщо він допустить якусь помилку, це вплине на ставлення учнів до вчителя як до особистості. Саме тому необхідно продумати свої дії, слова, щоб отримати бажані результати.

Головним завданням практики є одержання певного досвіду в роботі з аудиторією, враховуючи її особливості (вік, рівень освіти, спеціальність і ін.), а також використання методів, прийомів і форм навчання на практиці. На основі знань, які я отримав з курсів “Методика викладання “, Психологія”, “Комунікативні процеси навчання”, я повинен вірно підібрати стиль спілкування з учнями, вибрати найефективнішу мотивацію, спираючись на вікові особливості групи; використати методи навчання таким чином, щоб саме навчання принесло задоволення учням. Це в свою чергу приведе до того, що матеріал уроку надовго залишиться в пам’яті учнів, що і є метою заняття.

На мою думку вчитель повинен робити все , щоб учні не “засинали” на заняттях, тобто повинен застосовувати активні методи навчання, а потім оцінювати знання, і якщо потрібно-виправляти і доповнювати. Необхідно також приділяти увагу самостійній роботі учнів. Застосування активних методів навчання: дискусій, ділових ігор, зацікавить учнів ще більше. Паралельно з вивченням теоретичних питань, учні повиння вирішувати задачі, тим самим розвиваючи логічне мислення.

В школі працює 26 вчителів, з них тільки 2 мають середню спеціальну освіту, решта мають вищу освіту (педагогічну), також в школі є 4 старших викладачі.

Матеріально - технічна база школи має досить високий рівень . Усі кабінети оснащено згідно профілю тих предметів , які в них викладаються : є телевізори, магнітофон, екрани проектори , наочні посібники . Дуже добре обладнані кабінети фізики , хімії та біології . Творчо підійшли до оформлення своїх кабінетів учителі української мови та літератури . У школі є комп’ютерний клас з сучасною технікою та програмним забезпеченням; також школа має свою їдальню, спортивний і актовий зали.

На мою думку, школа чітко справляється із своїм завданням (навчання учнів). Тільки за минулий рік було 4 золотих медаліста і 2 срібних; а учні, які погано вчаться і не встигають, інколи залишаються на другий рік навчання.

Аналіз відвіданих уроків з дисципліни

“Економічна географія”.

( вчитель Янович О.А.)

Урок 1.

Урок проходив у вигляді лекції , на якій викладався навий матеріал по темі “Світові природні ресурси “ . Мета уроку : було формування у учнів уяви про виникнення і використання природних ресурсів . Детально було описано регіони, де вони видобуваються .

Викладач Янович О.А. використовувала таку літературу :

Максаковский .Экономическая география .

Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б.Экономическая и социальная география мира .

М., Просвящение , 1991

3. Яценко Б.П. Економічна географія ., К., АртЕК , 1997

Складність полягала в тому, що майже вся література, яка використовувалась, була на російській мові, а заняття проводилося на українській .

Урок розпочався з організаційного моменту . Після цього учнів було ознайомлено з темою, метою і завданнями уроку .

Тема була викладена за таким планом :

Природні ресурси та економічний розвиток.

Мінеральні й земельні ресурси.

Ресурси прісної води і світового океану.

Лісові ресурси.

Перед тим, як викласти тему, викладач підкреслив її актуальність. Адже перелічені ресурси є вичерпними та невідновлюваними.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes